AktualnościSeniorzy / NiepełnosprawniWażne

Sopot wspiera osoby niesamodzielne oraz ich opiekunów

Opieka wytchnieniowa, asystent osoby z niepełnosprawnością, wolontariat sąsiedzki czy opracowany właśnie Standard Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami – Sopot odpowiadając na potrzeby osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów wciąż poszerza ofertę wsparcia. Wszystkie propozycje i inicjatywy realizowane przez miejskie instytucje i organizacje mają na celu zapewnienie osobom starszym, z niepełnosprawnością warunków umożliwiających dobrą jakość życia.

– Opieka nad bliskim, który w wyniku choroby, nieszczęśliwego wypadku bądź zaawansowanego wieku jest niesamodzielny, wymaga przeorganizowania życia całej rodziny – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Kiedy choruje domownik, choruje najbliższe otoczenie. Szczególnie choroba przewlekała wypływa na funkcjonowanie całej rodziny. Dlatego ważne jest, aby wesprzeć także osoby, które opiekują się swoim niesamodzielnym krewnym.

Różne formy wsparcia osób niesamodzielnych

W zależności od stanu zdrowia, osoby, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mogą skorzystać ze wsparcia opiekunki środowiskowej, która odwiedza je w domu. Ośrodki wsparcia: Dzienny Dom Pobytu, Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób starszych z zaburzeniami pamięci oferują zajęcia, które usprawniają i uczą samodzielności.

Osoby, które wymagają całodobowej opieki, kierowane są do Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Pod koniec 2019 r. otwarto w Sopocie Centrum Opieki Geriatrycznej – wielospecjalistyczny ośrodek geriatryczno-rehabilitacyjny.

Osobom najbardziej potrzebującym, samotnym i niesamodzielnym miasto za pośrednictwem Caritas zapewnia dowóz ciepłego posiłku do domu, dofinansowując to zadanie. By byli bezpieczniejsi, niesamodzielni, samotni i najbardziej potrzebujący mają bezpłatną teleopiekę – systemy przywoławcze. Osoby, które potrzebują dodatkowego wsparcia, otrzymać pomoc przy zakupie leków i dogrzaniu mieszkania. Sopot w sposób szczególny troszczy się o osoby z niepełnosprawnościami, przeznaczając co roku, oprócz środków z PFRON, własne środki na rehabilitację społeczną

Miasto finansuje profilaktyczne programy zdrowotne skierowane do starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu, pomaga w przystosowaniu mieszkania do potrzeb osób niesamodzielnych i niesprawnych, m.in. poprzez dofinansowanie budowy podjazdu dla wózków, przebudowę łazienki czy montaż specjalnych poręczy. Zapewnia również transport dla osób niepełnosprawnych i pomoc w dotarciu np. do lekarza.

Ciekawym pomysłem jest Wolontariat sąsiedzki, który łączy osoby starsze, mieszkające samotnie z sąsiadami – wolontariuszami, którzy spędzają wspólnie czas. Czasem trzeba coś załatwić, pomóc w ogródku, nauczyć nowej funkcji telefonu, ale przede wszystkim seniorom potrzebny jest ktoś, kto po prostu ich wysłucha, odwróci uwagę od chorób i samotności.

Opiekujesz się bliskim w domu? Możesz otrzymać pomoc

– Wieloletnia opieka nad osobą przewlekle chorą jest dużym obciążeniem psychicznym dla członków rodziny. Nierzadko brakuje im wiedzy na temat opieki i pielęgnacji w warunkach domowych. Nie wiedzą gdzie szukać pomocy lub wstydzą się o nią prosić – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor MOPS w Sopocie. – Dlatego wzmocnienie opiekunów rodzinnych w pełnieniu ich trudnej roli jest kluczowym elementem umożliwiającym pozostanie osób niesamodzielnych w ich miejscach zamieszkania.

Osoby, które sprawują opiekę nad swoim niesamodzielnym krewnym, mogą skorzystać z Telefonu Wsparcia Opiekuna, który prowadzi sopocki MOPS. Dyżuruje tam psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy, otrzymać informacje o różnych formach wsparcia, a także pomoc psychologiczną.

Od marca tego roku, po raz kolejny, osoby, które opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dorosłą osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, będą mogły skorzystać z programu „Opieka Wytchnieniowa” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Jego celem jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów z ich codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w opiekę zyskają czas dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację albo na załatwienie swoich spraw. Opieka wytchnieniowa to również czasowe zajęcie się osobą z niepełnosprawnością, gdy nie może tego robić opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

W ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” opiekunowie będą mogli również skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji czy dietetyki.

– Zachęcam wszystkich opiekunów do skorzystania z tak kompleksowej pomocy specjalistów z różnych dziedzin – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – By zajmować się osobą niesamodzielną, często przez 24 godziny na dobę, potrzeba sił, a także wiedzy. I takie właśnie wsparcie – czy to w profesjonalnej placówce czy w domu, oferuje system opieki wytchnieniowej.

Od 2018 r. całodobową opiekę wytchnieniową zapewnia Dom Pomocy Społecznej w Sopocie. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną jest to wstrzymane, bowiem ze względów bezpieczeństwa sopocki DPS od prawie roku działa w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

Dla osób mniej samodzielnych ważnym wsparciem w codziennych czynnościach jest pomoc Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością. To zwiększa szansę osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. W sopockim MOPS już od 2 lat kilkanaście osób korzysta z takiej formy wsparcia. W zależności od potrzeb oraz indywidualnej sytuacji asystent pomaga m.in. w rozwijaniu umiejętności zaspokajania własnych potrzeb oraz samodzielnego dbania o otoczenie, w załatwianiu spraw urzędowych czy towarzyszy podczas wizyt u lekarza. Wspiera również w nawiązywaniu kontaktów społecznych, a także w aktywizacji zawodowej.

Oswajanie demencji i Alzheimera

Coraz więcej osób starszych choruje na demencję. Stają się oni zależni od pomocy innych, co prowadzi przede wszystkim do znacznych obciążeń rodziny. Jedną z najczęstszych przyczyn demencji jest choroba Alzheimera. Przez lekarzy nazywana jest epidemią XXI wieku.

Choroba najczęściej dotyka osoby starsze, powyżej 65. roku życia. Pojawia się podstępnie. Pierwsze objawy często traktowane są jako dziwactwa staruszka. Zaburzenia pamięci, mowy, trudności lub utrata orientacji w czasie i w przestrzeni, gwałtowne zmiany nastroju, napady lęku, czasem nawet agresja, narastające trudności w utrzymaniu higieny i wykonywaniu codziennych czynności – to najczęstsze objawy choroby Alzheimera.

Opieka nad osobami z chorobą Alzheimera jest szczególnie trudna dla członków rodzin, bowiem widzą oni zmiany osobowościowe u bliskiej osoby. W Polsce ponad 90 proc. chorych na demencję jest pod opieką najbliższych – współmałżonków, dzieci, synowych, wnuków lub innych członków rodziny. Osoby te podejmują ciężkie i odpowiedzialne zadanie, które wypełniają przez wiele lat, często 24 godziny na dobę.

W trosce o osoby z demencją i ich opiekunów, w 2015 r. miasto powołało dzienny ośrodek wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera. Prowadzenie placówki powierzone zostało fundacji Niesiemy Pomoc.  Nadzór merytoryczny sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.

– Ważne jest przygotowanie zarówno osoby chorej, jak i członków rodziny do życia z przewlekłą i postępującą chorobą, jaką jest Alzheimer oraz inne demencje – mówi dyrektor Andrzej Czekaj. – Zrozumienie choroby i zmian, jakie zachodzą wraz z jej postępem, pozwala opiekunowi lepiej sobie poradzić w codziennej opiece oraz pozwala dłużej zachować samodzielność osoby z demencją. Wieloletnia opieka jest dużym obciążenie i z czasem wypala, dlatego warto zadbać o siebie i skorzystać z różnych form wsparcia, jakie oferują instytucje i organizacje pomocowe – dodaje Andrzej Czekaj.

Zobacz, jak wspierać seniorów. Seria filmów o opiece

Potrzebujesz pomocy, informacji – zadzwoń:

  • Całodobowy pomocowy numer MOPS w Sopocie, tel. 58 551 17 10; można także pisać na adres e-mail: mops@mopssopot.pl
  • Telefon Wsparcia Opiekuna, który prowadzi sopocki MOPS, tel. 58 341 83 18, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00
  • Opieka wytchnieniowa, Asystent Osoby z Niepełnosprawnością, ośrodki wsparcia – MOPS Sopot, Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym, tel. 58 551 17 10 wew. 236 lub 232, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00
  • Wsparcie psychologiczne, w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, tel. 609 680 115, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-20.00
  • Pomoc sąsiedzka i wolontariat sąsiedzki: Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Patrycja Szczepańska, tel. 729 863 777, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00 lub mailowo: p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl

Zobacz również:

Wszyscy mieszkańcy włączeni w życie gminy. Standard Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Fot. Tomasz Bergmann
Źródło: sopot.pl

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close