AktualnościDzieci i RodzinaWażne

9 listopada namaluj na dłoni uśmiechniętą buźkę 😊

Dłoń jest znakiem pomocy, uśmiech oznacza radość, a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny. 9 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest dłoń z namalowaną uśmiechniętą buźką. Miasto Sopot przyłącza się do tej inicjatywy i promowania adopcji. Zachęca również do tworzenia rodzin zastępczych.

Wszystkie dzieci potrzebują miłości i troskliwych rodziców, ale nie każde z nich ma szansę na bezpieczny dom, w którym znajdą warunki do prawidłowego rozwoju – mówi Andrzej Czekaj dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Każda historia jest inna, różne powody sprawiają, że rodzice nie mogą lub nie potrafią zaopiekować się własnymi dziećmi. Szansą na szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo jest dla tych dzieci rodzina adopcyjna lub zastępcza – dodaje dyrektor MOPS-u.

9 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Adopcji. To dzień, w którym rodziny adopcyjne świętują bycie razem, to również okazja do promowania idei adopcji. Tytuł tegorocznego wydarzenia „Oblicza Świadomej  Adopcji  –  Światowy  Dzień  Adopcji.  Namaluj  na  dłoni  uśmiechniętą  buźkę” ma na celu zwiększenie świadomości na temat adopcji. To również okazja do obalenia towarzyszących jej mitów i fałszywych przekonań.

Miasto Sopot przyłącza się do tej inicjatywy i promowania adopcji. Zachęca również do tworzenia rodzin zastępczych.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, wspólne święto Dnia Adopcji ograniczone jest do kampanii informacyjnej w środkach masowego przekazu w tym do Internetu. Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku organizuje w poniedziałek 9 listopada, w godz. 8.00-19.00 dyżur telefoniczny i internetowy. W godz. 8.00-19.00 będzie można porozmawiać z pracownikami Ośrodka na temat adopcji, tel. 58 341 46 07, e-mail: sekretariat@poa-gdansk.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza do kontaktu osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą dla sopockich dzieci. Dział Pieczy Zastępczej MOPS Sopot, tel. 58 555-10-22, e-mail: dpz@mopssopot.pl.

Rodziny zastępcze objęte są stałym wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pomocą psychologiczną, zarówno dla rodziców jak i dla dzieci, pedagogiczną i prawną. Sopocki MOPS oferuje również udział w bezpłatnych szkoleniach, grupach wsparcia, możliwość dofinansowania do wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania. Rodziny zastępcze otrzymują ustawowo comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, a rodziny zawodowe dodatkowo comiesięczne wynagrodzenie.

Jaka jest różnica między rodziną adopcyjną a zastępczą?

Adopcja, czyli przysposobienie dziecka, przyjęcie go do rodziny, wiąże się z konkretnymi konsekwencjami prawnymi. Adopcja daje takie same prawa i niesie za sobą takie same obowiązki jak w przypadku rodziców biologicznych. Po adopcji dziecko otrzymuje nazwisko rodziców adopcyjnych i  są oni wpisywani do aktu urodzenia w miejsce rodziców naturalnych. Prawnie nie różnią się niczym od rodziców biologicznych.

Rodzina zastępcza przyjmuje dzieci na określony czas, potrzebny rodzicom naturalnym na rozwiązanie swoich problemów, np. podjęcia terapii uzależnień, znalezienia pracy, polepszenia warunków mieszkaniowych. Daje szansę na bezpieczne dzieciństwo dzieciom, które mają małe możliwości na adopcję, np. z powodu braku uregulowania sytuacji prawnej. Dziecko zachowuje swoje nazwisko, a rodzice zastępczy otrzymują pieniądze na pokrycie kosztów związanych z jego utrzymaniem.

 

RODZINA  ZASTĘPCZA RODZINA ADOPCYJNA
Opieka nad dzieckiem sprawowana jest czasowo, do momentu uregulowania jego sytuacji rodzinnej i prawnej (tj. powrotu dziecka do rodziców biologicznych, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia się). Opieka nad dzieckiem sprawowana jest bezterminowo, jak w rodzinie naturalnej.

Dziecko ma uregulowaną sytuację prawną, tzn. że rodzice biologiczni zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub wyrazili zgodę na adopcję.

Rodzina zastępcza nie ma obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka, otrzymuje stałą comiesięczna pomoc finansową na pokrycie kosztów jego utrzymania. Rodzina adopcyjna samodzielnie utrzymuje dziecko, nie otrzymuje pomocy finansowej.
Dziecko nie nabywa praw do dziedziczenia po rodzicach zastępczych. Dziecko w świetle prawa jest traktowane jak dziecko naturalne – ma pełne prawo do dziedziczenia po rodzicach adopcyjnych.
Rodzice zastępczy zobowiązani są do podtrzymywania kontaktów i więzi z rodziną biologiczną dziecka. Dziecko nie utrzymuje kontaktów z rodziną biologiczną.
Rodzice biologiczni dziecka są ograniczeni we władzy rodzicielskiej, pozbawieni władzy lub władza ta jest zawieszona. Rodzice biologiczni dziecka są pozbawieni władzy rodzicielskiej.
Rodzina zastępcza podlega ocenie organizatora pieczy zastępczej. Rodzina adopcyjna nie podlega ocenie organizatora pieczy zastępczej.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close