500 plus na nowych zasadach. Od 1 lutego można składać wnioski online

Od tego roku zmienia się okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus. Aby nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze należy złożyć nowy wniosek. Od 1 lutego będzie można składać wnioski drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia w sposób tradycyjny – wnioski papierowe.

Osoby, które obecnie mają przyznane świadczenie wychowawcze będą je otrzymywały do 31 maja 2021 r., chyba że zmieniła się ich sytuacja rodzinna. O każdej zmianie należy poinformować urząd, który przyznał świadczenie. Rodzice, którym urodziło się dziecko, mogą dołączyć do programu Rodzina 500 + w każdym momencie.

W związku ze zmianą okresu świadczeniowego, który będzie obowiązywał od 1 czerwca do końca maja roku następnego, rodzice muszą pamiętać o złożeniu w tym roku nowego wniosku. Zgodnie z przepisami ustawy, jeśli złożymy wnioski do 30 kwietnia 2021 r. będziemy mieli zapewnioną ciągłość otrzymywania świadczenia. Osoby, które złożą wnioski do 30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres od 1 czerwca 2021, jednak na wypłatę świadczenia będą musiały poczekać nawet do końca sierpnia 2021 r.

– Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Szczególnie teraz, w czasie pandemii to bezpieczny i wygodny sposób. Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje porady jak wypełnić wniosek, jakie dokumenty należy dołączyć, nasi pracownicy służą fachową pomocą. W takiej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny  pod nr tel. 58 551 61 63. Warunkiem otrzymywania pieniędzy na czas, poza terminowym złożeniem dokumentów, jest również złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Kto może otrzymać 500 zł na dziecko

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym na każde dziecko poniżej 18. roku życia, życia bez względu na dochód rodziny, stan cywilny rodziców czy niezasądzone alimenty. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie w ramach opieki naprzemiennej.

Cudzoziemcy lub osoby mające zameldowanie poza Sopotem, do wniosku muszą dołączyć odpowiednio kserokopię karty stałego pobytu (z adnotacją „dostęp do rynku pracy”), potwierdzenie zameldowania tymczasowego lub zamieszkania w Sopocie. Warunkiem przyznania świadczenia cudzoziemcom jest zamieszkiwanie wraz z dziećmi na terenie Polski!

Jak złożyć wniosek o 500 plus?

Wnioski na nowy okres będzie można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub bankowości elektronicznej.

Od 1 kwietnia będzie można składać wnioski drogą tradycyjną osobiście lub za pośrednictwem poczty.

– Osoby, które z różnych względów nie mogą złożyć wniosku drogą elektroniczną, będą mogły umówić się telefonicznie na konkretny termin osobistej wizyty – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor sopockiego MOPS.  Rejestracja rozpocznie się od 1 marca 2021r. pod numerem tel. 58 551 61 63. Z uwagi na pandemię, chcemy zapewnić naszym mieszkańcom bezpieczne warunki do spotkania z pracownikiem. Punkt Obsługi Klienta wyposażony jest w odpowiednie środki ochrony: płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, osłony z plexi.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można również złożyć w specjalnej skrzynce podawczej w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Formularz wniosku o przyznanie 500 plus dostępny jest na stronie www.mopssopot.pl lub w formie papierowej na specjalnym stojaku przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (w dni robocze, w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30).

Obsługą programu „Rodzina 500 +” dla mieszkańców Sopotu zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, al. Niepodległości 876, tel. 58 551 61 63.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close