Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Od października rusza program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Źródłem finansowania programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla tych osób. Osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zamierza złożyć wniosek aby otrzymać środki w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i objąć taką formą wsparcia kolejne osoby.

Obecnie w sopockim MOPS-ie wsparcia udziela jeden Asystent Osoby Niepełnosprawnej, który wspiera osoby niesamodzielne, m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o siebie i swoje otoczenie, w załatwianiu spraw urzędowych czy asystowaniu podczas wizyt u lekarza.

W celu rozeznania potrzeb zachęcamy osoby zainteresowane wsparciem asystenta do kontaktu z Działem Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, pok. 02, tel. 58 551 17 10, we. 232.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close