Autobus SOS zakończył pierwszy sezon funkcjonowania w Sopocie

Zakończył się pierwszy sezon funkcjonowania Autobusu SOS w Sopocie. W okresie od 1 grudnia do 31 marca z tej formy wsparcia skorzystało narastająco ponad 1600 osób, wydano 3800 posiłków a 173 osoby pojechały do ogrzewalni w Gdańsku gdzie autobus kończył swoją trasę. Codziennie z mobilnej oferty pomocy korzystało średnio 14 osób. Nie wszystkie te osoby pochodziły z Sopotu.

W grudniu 2018 r. Sopot dołączył do akcji mobilnej „Autobus SOS” prowadzonej przez Gdańsk. Usługę tę realizowało Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, natomiast Miasto Sopot, dofinansowało kursowanie autobusu do Sopotu. Specjalny autobus, w którym można było otrzymać gorącą zupę, czystą, ciepłą odzież, a w razie potrzeby również pomoc ratownika medycznego, zatrzymywał się w górnej części ul. Bohaterów Monte Cassino codzienne w godz. 19.15-19.45. Następnie autobus wyruszał do Gdańska gdzie miał kilka postojów by zakończyć swoją trasę przy noclegowni w Gdańsku na ul. Mostowej.

– Taka mobilna forma wsparcia bardzo się sprawdziła w okresie zimowym – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Miasto Sopot przez cały rok oferuje wiele form wsparcia i pomaga w wyjściu z bezdomności, zapewnia schronienie oraz ciepły posiłek. W okresie zimowym jednak takie działania są intensyfikowane, stąd dodatkowe bezpośrednie wsparcie udzielane codziennie w autobusie, to zwiększenie bezpieczeństwa, zdrowia i życia osób bezdomnych. Dzięki szerokiej akcji wsparcia prowadzonej w Sopocie, w ciągu ostatnich kilku lat, żadna osoba bezdomna nie zmarła z wyziębienia.

Pracownicy socjalni sopockiego MOPS-u wspólnie ze służbami miejskimi (Strażą Miejską, Policją) systematycznie prowadzą monitoring i patrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, proponując tym osobom różne formy wsparcia. Patrole odbywają się również w godzinach wieczornych i nocnych aby jeszcze skuteczniej docierać z informacją na temat możliwości pomocy. Sopocki MOPS opracował specjalną ulotkę z informacją gdzie osoby bezdomne mogą otrzymać wsparcie. Ulotka wręczana jest osobom bezdomnym podczas patroli a także dystrybuowana wraz z plakatami „Nie bądź obojętny” w spółdzielniach mieszkaniowych, kościołach, urzędach oraz innych miejscach publicznych.

– Szczególną troską otaczamy bezdomne matki z dziećmi. Staramy się aby dziećmi mogły wychowywać się w bezpiecznych domowych warunkach a nie w placówkach – dodaje A. Czekaj. Pomagamy im w wynajęciu mieszkania oraz wspieramy w uzyskaniu samodzielności poprzez systematyczną pracę socjalną, wsparcie psychologiczne czy asystenta rodziny.

W ramach treningu samodzielności osoby bezdomne objęte Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB) przebywają w mieszkaniach chronionych na terenie Sopotu, gdzie prowadzona jest intensywna praca socjalna oparta o metodę indywidualnych przypadków, przy wsparciu asystenta osoby bezdomnej oraz koordynatora mieszkania.

– Sekcja ds. Osób Bezdomnych sopockiego MOPS-u od kilku lat prowadzi również działania edukacyjne.  Spotykamy się z młodzieżą sopockich szkół średnich i rozmawiamy o bezdomności, informujemy ich co należy robić w przypadku spotkania osoby bezdomnej – podkreśla Maciej Azarewicz, koordynator Sekcji. Pracownicy socjalni uczestniczą także w spotkaniach informacyjnych na terenie spółdzielni mieszkaniowych, czy z seniorami na Uniwersytecie III Wieku.

– Najlepszą formą pomocy osobie bezdomnej jest poinformowanie o jej sytuacji odpowiednich służb lub skierowanie do ośrodka pomocy społecznej czy np. organizacji pozarządowej, która pomaga osobom potrzebującym. Tam mogą otrzymać profesjonalną i długofalową pomoc, która dam im szansę na wyjście z bezdomności – dodaje M. Azarewicz.

Wszelkie niepokojące sygnały można kierować do służb miejskich: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, Policji lub Straży Miejskiej. Można również zadzwonić na numer interwencyjny 112.

Wsparciem osób bezdomnych zajmuje się Sekcja ds. Osób Bezdomnych w Dziale Pracy Socjalnej MOPS Sopot, al. Niepodległości 759 a, tel. 58 551 40 54, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 13.00 – 15.00, wtorek – piątek 8.00-10.00.