Wydarzenia

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

Jest to święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza….

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie…

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Ustanowienie tego dnia przez Parlament w Polsce jest…

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z UBÓSTWEM

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ustanowiony został w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzony jest co roku w dniu 17 października. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślenie solidarności i braterstwa z…

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI

Światowy Dzień Żywności ustanowiony został w 1979 roku przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Obchodzony jest na całym świecie, w dniu 16 października. Jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w…

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

Międzynarodowy Dzień bez przemocy ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r. Dzień ten jest okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Patronem dnia i działania…

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH

Święto obchodzone corocznie 1 października, ustanowione zostało 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Święto zostało ustanowione po to, aby zwrócić uwagę na problemy osób starszych. Jeszcze w 1950 r. na świecie żyło 200 milionów ludzi powyżej 60. roku…

ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB CHORYCH NA ALZHEIMERA

21 września jest Światowym Dniem Osób Chorych na Alzheimera. Został proklamowany w 1994 roku. To dzień, który ma na celu rozbudzić dyskusję na temat pomocy chorym i zwrócić uwagę na fakt, iż liczba chorych stale rośnie. Alzheimer albo inna forma,…

ŚWIATOWY DZIEŃ PRAW OSÓB STARSZYCH

15 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Praw Osób Starszych (ang. World Elder Abuse Awareness Day) ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobieganiu Przemocy wobec Osób Starszych (ang. International Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) i Światowej Organizacji Zdrowia. Dzień…

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Dzień Rodzicielstwa zastępczego został ustanowiony na 30 maja przez Sejm w 2006 roku. Święto służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych oraz odrzuconych dzieci. Dodatkowo ma także uhonorować wysiłek, jakiego podejmują się na co dzień Rodzice Zastępczy….