DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO DLA RODZICÓW OPIEKUJĄCYCH SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM

Rodzice zajmujący się niepełnosprawnym dzieckiem uprawnieni do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego mogą otrzymać dodatkowe 100 zł miesięcznie w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne aby otrzymać taką pomoc należy złożyć do dnia 31 stycznia odrębny wniosek w jednostce realizującej w danej gminie świadczenia rodzinne.

Świadczenia pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zwiększoną pomoc będzie mogła otrzymać tylko część osób uprawnionych, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie). Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Mieszkańcy Sopotu wniosek o dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego mogą złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie przy Al. Niepodległości 876 w godzinach przyjęć interesantów: poniedziałek 12.00-17.00, wtorek – piątek: 10.00-14.00.