Aktualności

DZIEŃ OTWARTY SOPOCKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

22 października odbył się Dzień Otwarty Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej. To unikalne na skalę kraju przedsięwzięcie– podkreślał podczas spotkania Prezydent Miasta Sopotu, Jacek Karnowski. Pomysł narodził się podczas rozmowy z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, w czasie tradycyjnej Wigilii dla osób bezdomnych, samotnych i potrzebujących, jaka od wielu lat odbywa się w Sopocie.

 Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Sopocie (SIPS) jest przykładem dobrej praktyki, która pokazuje jak skutecznie aktywizować zawodowo osoby bezrobotne przy wykorzystaniu zasobów własnych gminy. SIPS łączy potencjał samorządu lokalnego oraz organizacji społecznych i wspólnot lokalnych wykorzystując zasoby i wiedzę wszystkich partnerów by jak najlepiej wspierać osoby potrzebujące pomocy. Pomoc jednak w Inkubatorze daleko odchodzi od tradycyjnej pomocy społecznej i nakierowana jest na aktywizację i wykorzystywanie możliwości i potencjału konkretnej osoby.

Z Miastem Sopot przy projekcie powołania SIPS współpracowały różne organizacje m.in. Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Sopot International Rotary Club, który zadeklarował wsparcie w wyposażeniu placówki. Powstanie Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej od samego początku wspiera spółka komunalna AQUA Sopot. Zgodnie z umową pomiędzy Miastem a spółką, AQUA Sopot stworzyła, z osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni socjalne brygady budowlane złożone z osób długotrwale bezrobotnych oraz bezdomnych. Osoby te zaangażowane są w projekt od samego początku, pracują przy budowie Inkubatora.

W ramach Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej realizowane będą działania umożliwiające wykluczonym członkom społeczności samodzielne funkcjonowanie i powrót na rynek pracy. W Inkubatorze znajdą wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. W ramach SIPS działać będzie: Centrum Integracji Społecznej, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Pośrednictwa Pracy, punkt konsultacji psychologicznych oraz spółdzielnia socjalna.

Wśród przyszłych podejmowanych w SIPS form pracy z uczestnikami, wspomnieć należy: doradztwo zawodowe, warsztaty zawodowe i nabywanie nowych kwalifikacji, edukację społeczną i kształtowanie kompetencji społecznych oraz socjalnych, rozwijanie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, poradnictwo prawne i psychologiczne.

Podczas Dnia Otwartego Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej można było zwiedzić obiekt, poznać kadrę i zakres działalności Centrum Integracji Społecznej w Sopocie, zapoznać się z ofertą Spółdzielni Socjalnej „Kooperacja”, spotkać się z doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikiem socjalnym a także zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce i posłuchać występu zespołu Haraszo.

W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Sopotu, Jacek Karnowski, Jan Kozłowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej, mieszkańcy Sopotu oraz osoby i instytucje, które zaangażowane są w budowę Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close