ZOSTAŃ ASYSTENTEM OSOBISTYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Jesteś osobą empatyczną, sumienną, otwartą? Lubisz pracować z ludźmi? Masz doświadczenie w pracy z osobą z niepełnosprawnością? Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie i zostań asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej!

–  Zachęcamy do współpracy nie tylko osoby wykształcone w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, ale również tych, którzy posiadają doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z  niepełnosprawnościami – mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora  sopockiego MOPS-u. Nie musi być to praca na etat. Towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością i wspieranie jej w realizacji czynności życia codziennego może być dodatkowym zajęciem np. dla studentów.

Usługa asystencka może być realizowana przez 7 dni w tygodniu w zależności od indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Czasem jest to godzina lub dwie kilka razy w tygodniu, w niektórych przypadkach kilka godzin dziennie. Asystent podpisuje umowę zlecenie z sopockim MOPS-em. Praca zostaje rozliczona na podstawie ewidencji zrealizowanych godzin.

Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należeć będzie m in: pomoc w wyjściu, powrocie i w dojazdach, np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do szkoły czy pracy lub do lekarza, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych a także towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury –wyjście do muzeum, teatru, do kina, na koncert czy wystawę.

Zachęcamy do kontaktu z sopockim MOPS zarówno osoby zainteresowane podjęciem współpracy w charakterze asystenta, jak również osoby z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej – podkreśla Marlena Jasnoch. W naszym Ośrodku można już korzystać ze wsparcia asystenta. Chcemy jednak rozwijać tę formę wsparcia aby kolejne osoby mogły otrzymać pomoc w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o siebie i swoje otoczenie.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot, tel. 58 551-17-10 wew. 232.