I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ASYSTENTEM OSOBISTYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Jesteś osobą empatyczną, sumienną, otwartą? Lubisz pracować z ludźmi?

Masz doświadczenie w pracy z osobą z niepełnosprawnością?

Zgłoś się do nas i zostań asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej!

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnoprawnym.

JAK WYGLĄDA  PRACA ASYSTENTA?

Asystent podpisuje umowę zlecenie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie. Praca zostaje rozliczona na podstawie ewidencji zrealizowanych godzin. Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należeć będzie w szczególności:

  • pomoc w przygotowaniu do wyjścia oraz dojazdach w miejsca wybrane przez osobę z niepełnosprawnością i powrocie (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.), w tym na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, na kursy i szkolenia zawodowe oraz do miejsca pracy;
  • pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupach (pod warunkiem czynnego uczestnictwa osoby korzystającej ze wsparcia);
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
  • pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, wystawy ;
  • pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami

W JAKI SPOSÓB ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy mops@mopssopot.pl.  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 551-17-10 wew. 232.