Informacja o realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r.

Rada Miasta Sopotu podjęła decyzję o przeznaczeniu w 2009 roku środków finansowych na rehabilitację społeczną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na następujące wydatki:

  1. dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych niepełnosprawnych, dla których rehabilitacja społeczna jest niezbędna
  1. zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych lub w komunikowaniu się)
  1. zaspokojenie potrzeb wynikających z zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Na rok 2009 PFRON przeznaczył na rehabilitację społeczną bardzo ograniczone środki (o połowę mniej niż w roku ubiegłym). Z tego względu wiele powiatów zrezygnowało z dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. W Sopocie dofinansowanie do turnusów otrzymają przede wszystkim dzieci niepełnosprawne. Ponadto Miasto Sopot przeznaczyło dodatkowo ze swoich środków 50 tys. zł. na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowanie do przystosowania dla osób niepełnosprawnych mieszkania osoby starszej z niepełnosprawnością.

Wnioski o dofinansowanie w zakresie rehabilitacji społecznej można składać przez cały rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

Zespół Rehabilitacji Społecznej

tel. (058) 551-17-10 w. 31

  1. Marynarzy 4, 81-835 Sopot, pokój nr 3A

w godz. 7.30-15.30