Formy pomocy

        I. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

 1. Zasiłek stały
 2. Zasiłek okresowy
 3. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 4. Pomoc dla rodzin zastępczych
 5. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
 6. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
 7.  Pomoc uchodźcom

  II. ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE
  1.Praca socjalna
  2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
  3. Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe)
  4. Sprawienie pogrzebu
  5. Poradnictwo specjalistyczne – prawne
  6. Poradnictwo specjalistyczne – pedagogiczne, psychologiczne
  7. Interwencja kryzysowa
  8. Schronienie
  9. Posiłek
  10.Niezbędne ubranie
  11.Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  12.Całodobowe specjalistyczne usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia
  13.Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  14.Mieszkanie chronione
  15.Pobyt w ośrodku wsparcia
  16.Pobyt w domu pomocy społecznej
  17.Opieka zastępcza w rodzinie zastępczej
  18.Opieka zastępcza w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  19.Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close