Aktualności

JAK POMÓC BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ

W środę 27 października w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie odbyło się spotkanie dotyczące pomocy osobom bezdomnym w sezonie zimowym 2010/2011.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich sopockich służb: Komendy Miejskiej Policji w Sopocie, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej w Sopocie, Straży Ochrony Kolei PKP SKM w Gdyni oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Sopotu, Referatu Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Sopotu, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie oraz pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Na spotkaniu omówione zostały różne formy pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie Sopotu, zasady podejmowania interwencji w przypadku osób przebywających w miejscach niemieszkalnych, harmonogram monitorowania miejsc w których przebywają osoby bezdomne i współpraca ze służbami miejskimi.

Dzięki dobrej współpracy wszystkich służb, które są zaangażowane w pomoc osobom bezdomnym, podczas ubiegłorocznej ostrej zimy udało się uratować zdrowie i życie kilku osób. Pracownicy socjalni sopockiego MOPS-u wspólnie ze służbami miejskimi monitorują miejsca niemieszkalne. Ważne są jednak sygnały od zarządów budynków oraz mieszkańców dotyczące przebywania osób bezdomnych np. na działkach, piwnicach, śmietnikach, opuszczonych budynkach itp. tylko posiadając taką wiedzę pracownicy MOPS-u będą mogli skutecznie interweniować, a niejednokrotnie zapobiec tragedii.

Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi zgodę, może zostać skierowana do schroniska lub noclegowni. Pracownicy socjalni oraz służby miejskie są przygotowani do udzielania osobom potrzebującym niezbędnej pomocy. Zwracamy się więc z apelem o niewspieranie finansowe osób żebrzących oraz o niedostarczanie im posiłku lecz kierowanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Ze względu na hojność i „życzliwość” mieszkańców Sopotu oraz turystów, osoby te nie chcą korzystać z oferowanej im pomocy a wyłudzone pieniądze przeznaczają przeważnie na zakup alkoholu, co szczególnie w okresie zimowym może doprowadzić do tragedii.

Wystarczy skontaktować się z pracownikiem socjalnym do spraw osób bezdomnych przy Al. Niepodległości 759a tel. (058) 551 40 54 lub z sekretariatem MOPS Sopot ul. Marynarzy 4 tel. (058) 551 17 10 (w godz. 7.30 – 15.30).

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close