JAK SOBIE RADZIĆ Z WŁASNĄ AGRESJĄ? Warsztaty dla osób stosujących przemoc wobec bliskich

Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie w Sopocie (PIK) prowadzi zapisy do grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jeśli jesteś agresywny wobec bliskich i chcesz to zmienić, zachęcamy do udziału w warsztatach – mówi Justyna Kaczmarek, pedagog, interwent sopockiego PIK –u, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Grupa korekcyjno – edukacyjna przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, którym zdarza się stosować przemoc wobec najbliższych i chcą zmienić swoje zachowanie, polepszyć relacje z bliskimi, a przede wszystkim ochronić siebie i swoich bliskich przed negatywnymi skutkami stosowania przemocy – dodaje Justyna Kaczmarek.

Zgłosić się może każdy kto chce nauczyć się radzić sobie z własną agresją oraz konstruktywnego porozumiewania się w rodzinie. Uczestnikami programu mogą być również osoby kierowane przez Sąd w związku z popełnieniem lub podejrzeniem popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną, zobowiązane do odbycia programu w ramach prowadzonej wobec nich procedury Niebieskiej Karty oraz kierowane przez inne organy, instytucje i organizacje w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie. Warunkiem udziału w zajęciach jest uznanie faktu stosowania przemocy oraz zobowiązanie do zaprzestania takich zachowań. W programie nie mogą wziąć udziału osoby, które uzależnione są od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (w takim wypadku udział w grupie musi być poprzedzony terapią uzależnień, od uczestników wymaga się abstynencji).

Głównym celem programu korekcyjno-edukacyjnego jest uświadomienie sprawcom czym jest przemoc, pokazanie jak ich zachowania wpływają na członków rodziny i na ich wzajemne relacje, uczenie samokontroli agresywnych zachowań, rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, powstrzymywanie agresywnych reakcji, nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie oraz uczenie odpowiedzialności za własne czyny.

Zajęcia są bezpłatne, rozpoczną się w styczniu i będą miały formę psychologicznych warsztatów edukacyjnych. Odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie (Al. Niepodległości 759 a) raz w tygodniu i trwać będą 2 godziny. Pełen cykl zajęć to dwadzieścia spotkań tematycznych.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach grupy korekcyjno – edukacyjnej mogą się zgłaszać pod numerem telefonu 58 550-14-14 lub osobiście w Punkcie Interwencji Kryzysowej MOPS w Sopocie, Al. Niepodległości 759 a, pok 1-7) w godz. 8.00-18.00 (oprócz środy) i umówić się na spotkanie kwalifikacyjne.