JAK SOBIE RADZIĆ Z WŁASNĄ AGRESJĄ? WARSZTATY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

Punkt Interwencji Kryzysowej w Sopocie (PIK) prowadzi zapisy do grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jeśli jesteś agresywny wobec bliskich i chcesz to zmienić, zachęcamy do udziału w warsztatach – mówi Justyna Kaczmarek, pedagog, interwent sopockiego PIK –u, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Grupa korekcyjno – edukacyjna przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, którym zdarza się stosować przemoc wobec najbliższych i chcą zmienić swoje zachowanie, polepszyć relacje z bliskimi, a przede wszystkim ochronić siebie i swoich bliskich przed negatywnymi skutkami stosowania przemocy – dodaje Justyna Kaczmarek.

Zgłosić się może każdy kto chce nauczyć się radzić sobie z własną agresją oraz konstruktywnego porozumiewania się w rodzinie. Warunkiem udziału w zajęciach jest uznanie faktu stosowania przemocy oraz zobowiązanie do zaprzestania takich zachowań. Głównym celem programu korekcyjno-edukacyjnego jest uświadomienie sprawcom czym jest przemoc, pokazanie jak ich zachowania wpływają na członków rodziny i na ich wzajemne relacje, uczenie samokontroli agresywnych zachowań, rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, powstrzymywanie agresywnych reakcji, nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie oraz uczenie odpowiedzialności za własne czyny.

Zajęcia są bezpłatne, rozpoczną się 26 lutego i będą miały formę psychologicznych warsztatów edukacyjnych. Odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie (Al. Niepodległości 759 a) raz w tygodniu i trwać będą 2 godziny. Pełen cykl zajęć to dwadzieścia spotkań tematycznych.

 Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach grupy korekcyjno – edukacyjnej mogą się zgłaszać pod numerem telefonu 58 550-14-14.