Aktualności

JESIEŃ ŻYCIA BEZ PRZEMOCY

„Jesień życia bez przemocy” pod takim hasłem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie prowadzi kampanię społeczną dotyczącą przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych.

Naszym celem jest kształtowanie świadomości społecznej – mówi Urszula Szymańska – kierownik Działu Pomocy Rodzinie sopockiego MOPS-u. Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców Sopotu na osoby starsze, często narażone z racji swojego wieku i niepełnosprawności na różnego rodzaju zaniedbania. Ważne jest zwykłe zainteresowanie, chociażby ze strony sąsiadów, którzy mogliby reagować lub pomóc w codziennym życiu osobom starszym.

Plakaty, które pojawiły się w Sopocie mają uwrażliwić mieszkańców miasta na problem przemocy wobec osób starszych: „MOŻE BYĆ OPUSZCZONY, CHORY, NARAŻONY NA PRZEMOC … ODWIEDŹ STARSZEGO SĄSIADA LUB ZGŁOŚ NAM ZANIEDBANIE … TEL. 550-14-14”. To nowy łatwy do zapamiętania numer telefonu do Punktu Interwencji Kryzysowej w Sopocie.

„Jesień życia bez przemocy” to również tytuł konferencji, w której udział wzięli przedstawiciele sopockich instytucji i organizacji zajmujących się pomocą rodzinom. Specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa oraz psychogeriatrii przedstawili ogólny zarys zjawiska przemocy, studium przypadków, aspekty prawne pomagania oraz specyfikę psychofizycznego funkcjonowania osób starszych.

Konferencję otworzył wykład Luisa Alarcon, prezesa Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, który zwrócił uwagę na fakt dyskryminacji ludzi starszych, będącej warunkiem do zaistnienia przemocy. Przemoc może w tym przypadku przybierać formę zaniedbania, maltretowania, wykorzystywania – zazwyczaj ekonomicznego, mogącego prowadzić do pozbawienia wszelkich środków do życia. Ponieważ przemoc jest zjawiskiem wielowarstwowym, do jej przeciwdziałania potrzeba jest działań zespołowych – podkreślał Luisa Alarcon.

Jedną z głównych barier, na jaką można napotkać próbując pomóc starszej osobie, która doznaje przemocy, jest wstyd, zwłaszcza gdy osobą krzywdzącą jest ktoś bliski – mówił Mariusz Wilk, terapeuta przedstawiając historię starszej kobiety, doznającej przemocy ze strony swojej córki. Warto jednak się przełamać – podkreśla Urszula Szymańska. W ośrodkach interwencji kryzysowej można otrzymać natychmiastową bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną oraz kontakty do miejsc, które zajmują się wsparciem osób doświadczających przemocy jak również pracują z osobami, które stosują przemoc. W sytuacjach kryzysowych można w Sopocie skorzystać z interwencyjnego miejsca noclegowego w mieszkaniu chronionym.

Konferencję zamknął wykład lekarza geriatry i psychiatry, Doroty Ussorowskiej, obrazujący specyfikę psychicznych i fizycznych dysfunkcji osób starszych, które mogą być czynnikami narażającymi na doznawanie przemocy.

Jako podsumowanie można przytoczyć jedną z tez, która przewijała się przez większość wystąpień – abyśmy wszyscy mogli doczekać jesieni życia bez przemocy, musimy zadbać o nią już teraz, uwzględniając podmiotowość osób starszych we wszystkich aspektach życia społecznego i reagując na objawy ich dyskryminowania i krzywdzenia.

Wszyscy mamy wspływ na to aby jesień życia upływała naszym rodzicom, dziadkom, sąsiadom bez przemocy!

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close