Już w lipcu możesz złożyć wniosek na świadczenie wychowawcze 500 + oraz wyprawkę szkolną „Dobry Start”

Od 1 lipca poprzez banki świadczące usługi drogą elektroniczną lub portal empatia.mrpips.gov.pl będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500 +) oraz świadczenia Dobry Start (300 +). Przez portal Emp@tia będzie można także złożyć wnioski na świadczenia rodzinne i z Funduszu Alimentacyjnego. W formie papierowej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia.

– Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. To wygodny i szybszy sposób aby otrzymać świadczenie. W punkcie obsługi Programu 500+/300+ dostępne jest stanowisko komputerowe służące do wysyłania wniosków elektronicznych. Osoby z ograniczonym dostępem do internetu lub mające problem z wysłaniem wniosku elektronicznego zapraszamy do skorzystania z tego stanowiska. Nasi pracownicy służą poradą i fachową pomocą – podkreśla dyrektor Czekaj. Prosimy
o wcześniejszy kontakt z pracownikami działu pod numerem tel. 58 551 61 63, w celu ustalenia dostępnego terminu.

Obsługą programu „Rodzina 500 +”oraz Dobry Start (300+) dla mieszkańców Sopotu zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego sopockiego MOPS-u, al. Niepodległości 876. Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 12.00-17.00, wtorek, środa, czwartek i piątek 10.00-14.00.

500 + na nowych zasadach

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze (500+) przyznawane będzie na nowych zasadach i przysługiwało będzie na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny, stan cywilny rodziców czy niezasądzone alimenty. Pierwszy okres świadczeniowy po zmianach, 2019/2021, zostanie wydłużony do 31 maja 2021 roku. W związku z likwidacją kryterium dochodowego, uproszczona zostanie procedura i formularz wniosku. Przyznanie świadczenia nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Jedynie w przypadku odmowy, uchylenia lub zmiany, wymagane będzie wydanie decyzji. Ośrodek poinformuje klienta o przyznaniu świadczenia drogą e-mailową. W przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie można uzyskać osobiście.

To najważniejsze zmiany. Poza tym wydłużony został okres na złożenie wniosku po urodzenia dziecka, z miesiąca do trzech miesięcy, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.

Kolejna ważna zamiana to zachowanie ciągłości świadczenia wychowawczego w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci świadczenia. Jeśli złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica, nie będzie przerwy w wypłacaniu świadczenia.

O świadczenie ubiegać się mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci.
W przypadku cudzoziemców lub osób mających zameldowanie poza Sopotem, należy dołączyć odpowiednio kserokopię karty stałego pobytu (z adnotacją „dostęp do rynku pracy”), potwierdzenie zameldowania tymczasowego lub zamieszkania w Sopocie. Warunkiem przyznania świadczenia cudzoziemcom jest zamieszkiwanie wraz z dziećmi na terenie Polski!

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci – tym samym otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Osoby, które złożą wnioski w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r., otrzymają 500+
z wyrównaniem od lipca 2019 r.

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie w ramach opieki naprzemiennej.

Dobry Start (300+)

Świadczenie Dobry Start, zwane również wyprawką szkolną, przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko, do ukończenia przez nie 20 roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, świadczenie to przysługuje do ukończenia 24 roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. „Zerówka”).

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września 2019 r. Jeśli zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wzory wniosków znajdują się m.in. na stronie www.mrpips.gov.pl oraz mopssopot.pl.