Aktualności

KASETKI NA LEKI I ANKIETY WŚRÓD SOPOCKICH SENIORÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie rozpoczął badanie jakości usług opiekuńczych, wśród osób objętych taką formą pomocy. Ankieterzy odwiedzający sopockich seniorów, będą również przekazywali specjalne kasetki na leki oraz ulotki na temat różnych form wsparcia oferowanych seniorom przez Miasto.

Głównym celem badania ankietowego jest ocena jakości usług świadczonych w ramach systemu pomocy społecznej a także przyjrzenie się sytuacji życiowej usługobiorców, jak również ocena pracy opiekunek świadczących usługi oraz pracy pracowników socjalnych.

– Ankietę będą przeprowadzali studenci kierunku praca socjalna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, którzy odbywają praktyki zawodowe w sopockim MOPS-ie – mówi Alina Cysewska, z-ca dyrektora MOPS Sopot. Ankieterzy będą również przekazywali seniorom specjalne kasetki na leki oraz ulotki na temat różnych form wsparcia oferowanych seniorom przez Miasto, np. dofinasowania do zakupu leków, zapewnienia posiłku, w tym również dowozu posiłku do domu, wizyty psychologa w domu czy teleopieki (systemu przywoławczego, który zwiększa bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia) a także w zakresie rehabilitacji społecznej dla osób z niepełnosprawnościami. W sytuacji kiedy seniorzy nie mogą już samodzielnie funkcjonować w swoich domach, czeka na nich miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie – dodaje A. Cysewska.

– Kasetki na leki z przegródkami na cały tydzień, które otrzymają seniorzy, są bardzo dobrym pomysłem, szczególnie dla osób niesamodzielnych i samotnych – podkreśla Maria Filipkowska – Walczuk, lekarz rodzinny. Opiekunka środowiskowa, która odwiedza seniora w domu może przygotować zestaw leków na cały tydzień. Osoby starsze często borykają się z różnymi schorzeniami i zażywają bardzo dużo leków, dlatego ważne jest aby leki były przyjmowane regularnie i zgodnie ze wskazaniami lekarza. Przygotowanie leków w poszczególnych przegródkach zwiększa bezpieczeństwo, że osoba starsza nie weźmie ich w nadmiarze, bo np. nie pamięta czy już dzisiaj wzięła lek, co może być zagrożeniem  zdrowia lub nawet życia – dodaje M. Filipkowska – Walczuk.

W Sopocie w ciągu roku z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania korzysta średniomiesięcznie 250 osób. Z uwagi na specyficzne uwarunkowania grupy osób objętych tymi usługami, m.in. podeszły wiek, niepełnosprawność, brak zaufania do osób obcych, pracownicy socjalni wytypowali grupę osób wśród których zostanie przeprowadzone badanie. Z wyprzedzeniem przekazano informację na temat badania podmiotom świadczącym usługi w mieście oraz seniorom, u których zostanie przeprowadzona ankieta.

Usługi opiekuńcze w Sopocie świadczy ok. 100 opiekunek zatrudnionych w dwóch organizacjach pozarządowych. Organizacje zapraszane do współpracy, wybierane są w drodze konkursu granowego. Rekrutacją i naborem opiekunek zajmują się organizacje, które je zatrudniają – podkreśla Alina Cysewska. Pracę swoich opiekunek koordynują i kontrolują organizacje, sopocki MOPS natomiast, z ramienia Miasta kontroluje pracę organizacji i jakość usług świadczonych przez opiekunki.

Badanie jakości usług opiekuńczych zostanie przeprowadzone w dniach od 5 do 16 marca 2018 r. Zebrane wyniki zostaną poddane analizie oraz opracowaniu w postaci raportu, który powstanie na przełomie maja/czerwca 2018 r. W Sopocie, badania takie prowadzone są od 2008 roku. Pierwsze badania zostały przeprowadzone w wyniku udziału przedstawicieli sopockiego MOPS-u i Urzędu Miasta Sopotu w pierwszej edycji Grupy Wymiany Doświadczeń w zakresie pomocy społecznej, której spotkania odbywały się w ramach projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close