Każdy może paść ofiarą handlu ludźmi. Wystawa STOP handlowi ludźmi.

W dniach od 19 do 26 kwietnia bieżącego roku w budynku SOPOT CENTRUM prezentowana jest wystawa mobilna MSWiA Oblicza Handlu Ludźmi.

Wystawa prezentuje zamieszczone na kilku planszach treści dotyczące przestępstwa handlu ludźmi, form wykorzystania, w tym historie ofiar pracy przymusowej, prostytucji i  zmuszania do popełniania innych przestępstw.

Wystawa ma na celu podniesienie świadomości na temat zjawiska handlu ludźmi, nie tylko wśród mieszkańców województwa pomorskiego, ale wszystkich, zwłaszcza tych, którzy decydują się na podjęcie pracy za granicą, jak też cudzoziemców zatrudnionych na terytorium RP. Jak pokazują statystyki wykorzystanie osób do pracy przymusowej jest obecnie dominującą formą eksploatacji ofiar.

Handel ludźmi jest zbrodnią, godzącą w podstawowe prawa człowieka; wolność i godność. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od trzech do piętnastu lat.

Organizatorem wystawy jest Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, którego jednym z głównych zadań jest działalność prewencyjna i informacyjna  w zakresie handlu ludźmi. Członkiem Zespołu jest również pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.