Aktualności

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA UMOŻLIWIA POWRÓT DO ZDROWIA I POWRÓT DO PRACY

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej – zawodowej, psychospołecznej i medycznej w ramach projektu „ Wypracowanie i pilotażowe  wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji  umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach:

  • Zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia
  • Psychospołecznym min. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację
  • Medycznym poprzez przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu

W projekcie udział mogą wziąć:

  • Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia\rehabilitacji szpitalnej
  • Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie\ rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania
  • Osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u  których rodzaj niepełnosprawności  rokuje  możliwość  aktywizacji  zawodowej  oraz  osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje  powrót  do aktywności zawodowej.

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej pomoże:

  • ocenić Twój stan zdrowia i podjąć niezbędne działania, aby w jak największym stopniu odzyskać sprawność,
  • odzyskać wiarę we własne możliwości, wybrać nowy zawód i zdobyć kwalifikacje niezbędne do jego wykonywania,
  • znaleźć pracę dopasowaną do Twoich możliwości i potrzeb lub rozpocząć działalność gospodarczą.

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to projekt systemowy, o charakterze koncepcyjnym, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

Pomysłodawcą i liderem przedsięwzięcia jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Na potrzeby realizacji tego projektu obszar Polski podzielony został na 4 makroregiony.

Wsparcie  dla  osób z  województw:  wielkopolskiego,  pomorskiego,  zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego realizowane jest w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu.

Średni przewidywany czas pobytu osoby za kwalifikowanej do kompleksowej  rehabilitacji to 3 miesiące z możliwością jej przedłużenia. Formuła rehabilitacji może obejmować tryb stacjonarny bądź niestacjonarny.

Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i  dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z udziałem w  projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem projekcie mogą zgłosić się do oddziału  Wielkopolskiego PFRON. Osoba do kontaktu: Patrycja Królak – Samodzielny referent ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami Oddział Wielkopolski PFRON, tel. 61 666 46 10, pkrolak@pfron.org.pl.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close