AktualnościSeniorzy / NiepełnosprawniWażne

Święto seniorów

1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,
20 października Europejski Dzień Osób Starszych,
14 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora.

Z tej okazji wszystkim seniorom życzymy pogody ducha i wielu pogodnych chwil. 
Niech kolejne lata upływają w zdrowiu i radości. 
Życzymy szacunku i dobrych ludzi, którzy otoczą opieką, życzliwym słowem i sercem.

Sopot miastem otwartym na potrzeby seniorów

 W Polsce seniorzy stanowią znaczącą, stale powiększającą się grupę społeczną. Według danych GUS osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią obecnie 21,9 proc. mieszkańców (dane za 2019 r.). Prognozuje się, że do roku 2050 osoby powyżej 60. roku życia będą stanowić 40 proc. społeczeństwa.

W Sopocie już teraz ponad 33 proc. mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym. Ze względu na sytuację demograficzną Sopotu, w ostatnich latach priorytetem stały się działania skierowane do tej grupy mieszkańców. W 2015 r. Rada Miasta Sopotu przyjęła Sopocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów. Powstała również Rada Seniorów. Wszystkie propozycje i inicjatywy realizowane przez miasto mają na celu zapewnienie osobom starszym warunków umożliwiających dobrą jakość życia.

Aktywizacja i integracja społeczna seniorów

Starość to naturalny, kolejny etap naszego życia. To jaka będzie w dużej  mierze zależy od nas samych. Czy istnieje jakaś recepta na dobą starość? Najważniejsza jest aktywność, zarówno ta fizyczna, jak i intelektualna, podtrzymywanie kontaktów społecznych, dbanie o dobre relacje w rodzinie w tym z młodym pokoleniem. Przez całe życie należy przygotowywać się do swojej starości.

Sopot jest miastem otwartym na potrzeby seniorów i od wielu lat podejmuje różnorodne działania aby zapewnić im jak najlepszą jakość życia. Oferuje wsparcie i opiekę najsłabszym, niesamodzielnym i samotnym ale również stwarza warunki do rozwijania pasji i aktywnego spędzania czasu. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia na Uniwersytecie III Wieku, w Domach Sąsiedzkich, bibliotekach czy klubach seniora. Seniorzy chętnie korzystają z zajęć ruchowych w ramach programu „Zdrowi i Aktywni”. Aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Można ich spotkać na licznych wydarzeniach organizowanych dla nich przez miejskie instytucje i organizacje pozarządowe.

Oferta jaką Sopot przygotował dla osób starszych jest niezwykle szeroka i obejmuje bardzo wiele działań o zróżnicowanym charakterze: kulturalnym, artystycznym, sportowym czy społecznym. Stąd pomysł stworzenia jednej publikacji, w której wszystkie te działania są opisane. Biuletyn informacyjny „Sopocianie 60+” trafia bezpośrednio do sopockich seniorów. Dostępny jest także w miejskich instytucjach.

Seniorzy to grupa zróżnicowana, wymagają też wsparcia i opieki  

Sopoccy seniorzy to bardzo niejednorodna grupa, o zróżnicowanym stylu życia, potrzebach i możliwościach. Podstawowym czynnikiem, który wpływa na różnice w życiu starszych mieszkańców Sopotu jest wiek oraz stan zdrowia. Coraz więcej jest osób w zaawansowanym wieku, często schowanych, które wymagają wsparcia i opieki.

Starość nie jest chorobą, ale zazwyczaj towarzyszą jej różne schorzenia upośledzające sprawność fizyczną i psychiczną. Starzenie się często związane jest z pogorszeniem stanu zdrowia i większym zapotrzebowaniem na leczenie i leki. Dlatego już w 2004 r. Rada Miasta Sopotu zwiększyła kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku celowego na zakup leków. Miasto finansuje profilaktyczne programy zdrowotne skierowane do starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu, pomaga w przystosowaniu mieszkania do potrzeb osób niesamodzielnych i niesprawnych, m.in. poprzez dofinansowanie budowy podjazdu dla wózków, przebudowę łazienki czy montaż specjalnych poręczy.

W zależności od stanu zdrowia osoby starsze mogą korzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych, wsparcia dziennego w Dziennym Domu Pobytu, Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z demencją czy pobytu w domu pomocy społecznej. W Sopocie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla 83 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych z miasta Sopotu. Całodobowo opiekuje się osobami, które z powodu wieku lub choroby, niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Pod koniec 2019 r. otwarto w Sopocie Centrum Opieki Geriatrycznej. To pierwszy szpital geriatryczny w województwie, który w sposób kompleksowy opiekuje się osobami starszymi. Centrum Opieki Geriatrycznej to jednocześnie wysokospecjalistyczny ośrodek geriatryczno – rehabilitacyjny. W Centrum funkcjonuje oddział całodobowy, odziały dzienne oraz specjalistyczne poradnie.

– Coraz większą grupą są osoby w podeszłym wieku, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nadrzędną zasadą pomocy osobom wymagającym opieki jest możliwie jak najdłuższe pozostawanie ich w dotychczasowym, rodzinnym, dobrze znanym środowisku – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Dlatego stale podnosimy jakość usług opiekuńczych oraz wprowadzamy nowe formy wsparcia.

Ciekawym pomysłem jest Wolontariat Sąsiedzki, który łączy osoby starsze, mieszkające samotnie z sąsiadami – wolontariuszami, którzy spędzają wspólnie czas. Czasem trzeba coś załatwić, pomóc w ogródku, nauczyć nowej funkcji telefonu, ale przede wszystkim seniorom potrzebny jest ktoś, kto po prostu ich wysłucha, odwróci uwagę od chorób i samotności.

Sopot stale poszukuje nowych rozwiązań, które zapewnią seniorom dobrą jakość życia

W celu wzmocnienia bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, miasto zapewnia najbardziej potrzebującym bezpłatną teleopiekę. To system przywoławczy, który w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uruchamia system pomocy zawiadamiając najbliższe otoczenie, a w razie potrzeby służby medyczne. Osoby niesamodzielne mogą skorzystać z ciepłego posiłku dowożonego do domu, a także wsparcia psychologa. Wszyscy seniorzy mogą bezpłatnie otrzymać Sopockie Pudełko Życia, z kartą która zawiera informacje ważne dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej: o schorzeniach, uczuleniach, zażywanych lekach a także kontakt do najbliższej rodziny, szczególnie ważny w przypadku osób mieszkających samotnie.

Dodatkowym wsparciem jest pomoc Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, który wspiera osoby z niepełnosprawnością, m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o siebie i swoje otoczenie, w załatwianiu spraw urzędowych czy asystowaniu podczas wizyt u lekarza.

– Wieloletnia opieka nad chorym, niesamodzielnym domownikiem jest dużym obciążeniem psychicznym i może szybko doprowadzić do wyczerpania i zniechęcenia – mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora sopockiego MOPS-u. – W celu poprawy jakości życia, zarówno osoby niesamodzielnej, jak i jego opiekuna, niezbędne jest czasowe odciążenie w sprawowaniu bezpośredniej opieki domowej. To niewątpliwie przyczyni się także do lepszej opieki nad bliskim. Taką możliwość daje opieka wytchnieniowa. Jest to dodatkowa oferta wsparcia dla mieszkańców Sopotu, którzy opiekują się niesamodzielnymi krewnymi. Sopocki MOPS po raz kolejny pozyskał na ten cel środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Opieka wytchnieniowa może odbywać się w domu osoby z niepełnosprawnością lub w placówce. W zależności od potrzeb może to być pobyt dzienny lub całodobowy. Opiekunowie mogą również skorzystać z poradnictwa specjalistycznego: konsultacji z psychologiem, wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji czy dietetyki. Porady specjalistów udzielane są w domu osoby niesamodzielnej.

Od 2018 r. całodobową opiekę wytchnieniowa zapewnia Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców DPS, aktualnie jej funkcjonowanie jest wstrzymane.

– Osoba, która musi się zmierzyć z opieką nad niesamodzielnym krewnym, często ma wiele pytań i wątpliwości. Stoi przed dylematem jak przeorganizować codzienne życie, aby zapewnić właściwą opiekę – mówi Marlena Jasnoch. – Nie wie gdzie szukać pomocy, jak pielęgnować osobę leżącą, jak dostosować mieszkanie do potrzeb osoby niesamodzielnej. Dlatego uruchomiliśmy w MOPS-ie Telefon Wsparcia Opiekuna.

Pod numerem 58 341 83 18, w dni robocze w godz. 8.00-15.00 dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy, otrzymać kompleksowe informacje o różnych formach wsparcia, a także pomoc psychologiczną. Jeśli będzie taka potrzeba psycholog udzieli również bezpośredniego wsparcia w domu.

– Każdy z nas ma w swoim otoczeniu osoby starsze i każdy z nas kiedyś będzie seniorem – podsumowuje Andrzej Czekaj, dyrektor sopockiego MOPS. Bądźmy otwarci na potrzeby i problemy osób starszych. Wspólnie zadbajmy o dobrą jakość życia obecnych i przyszłych seniorów.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close