AktualnościDzieci i RodzinaWażne

Można już składać elektroniczne wnioski na świadczenia dla rodzin

Od 1 lipca można składać elektroniczne wnioski na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2023/2024. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, mogą także składać wnioski o przedłużenie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

– Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. To szybki i wygodny sposób, bez konieczności wizyty w Ośrodku. Elektroniczny formularz poprowadzi Państwa „krok po kroku”, służąc wskazówkami i podpowiedziami. Osoby, które mają utrudniony dostęp do internetu lub mają trudności z wysłaniem elektronicznego wniosku, będą mogły od 1 sierpnia złożyć wniosek w sposób tradycyjny – papierowo, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Zasiłek przysługuje do co zasady do ukończenia przez dziecko 18 lat lub 21 lat (w przypadku nauki w szkole). W przypadku dziecka z niepełnosprawnością zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez nie 24 lat. Warunkiem jest kontynuowanie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

Kryterium dochodowe i dodatki do zasiłku

Podobnie jak w ubiegłym okresie zasiłkowym, kryterium dochodowe, które uprawnia do zasiłku, wynosi 674  zł netto na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kryterium wynosi 764 zł.

Osoby, które spełniają kryteria do zasiłku, mogą ubiegać się również o dodatki np. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Dodatki przysługują również z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub wychowywania w rodzinie wielodzietnej.

Do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, brane są pod uwagę dochody uzyskane w 2022 roku. W przypadku przekroczenia progu dochodowego stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę”. To oznacza, że świadczenia zostaną przyznane także w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, lecz odpowiednio pomniejszone.

Specjalny zasiłek opiekuńczy i zmiany w funduszu alimentacyjnym

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby, która sprawuje opiekę oraz rodziny osoby, która wymaga opieki, w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł.

Od nowego okresu świadczeniowego 2023/2024, zostanie zwiększone kryterium dochodowe w funduszu alimentacyjnym i będzie wynosiło 1209 zł na osobę w rodzinie.

Do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, również brane są pod uwagę dochody uzyskane w 2022 roku. W przypadku przekroczenia progu dochodowego zasadę „złotówka za złotówkę” stosuje się do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca za pośrednictwem portalu Emp@tia lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia. Wzory wniosków znajdują się m.in. na stronie www.mopssopot.pl lub  www.mrpips.gov.pl.

Informacje o świadczeniach dla rodzin można otrzymać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14. Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 15.00, tel. 58 551 61 63.

fot. freepik

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close