AktualnościSeniorzy / NiepełnosprawniWażne

Nabór wniosków na zakup auta dla osób z niepełnosprawnością

Do 31 marca osoby z niepełnosprawnością mogą składać wnioski o dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu. Wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej. Osoba, która składała wniosek w poprzednich turach naboru i nie otrzymała dotacji, w obecnej, trzeciej turze musi złożyć nowy wniosek (nie można wykorzystać starego).

Z dofinansowania do zakupu dostosowanego samochodu mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, które nie mogą samodzielnie przesiadać się z wózka na fotel kierowcy lub pasażera. Mogą także skorzystać dzieci do 16 roku życia. Nie ma tu dodatkowych wymagań związanych z wiekiem dziecka. Warunkiem jest, że wnioskujący nie może poruszać się bez użycia wózka i legitymuje się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Wnioski można składać jedynie w formie elektronicznej: w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie: https://sow.pfron.org.pl/ przez teletransmisję danych lub w oddziale PFRON przy pomocy pracownika funduszu. Aby złożyć wniosek trzeba posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany oraz mieć założone wcześniej konto na platformie SOW.

Konieczne jest również załączenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku. Trzeba też wskazać przewidywaną cenę brutto auta. Wysokość dofinansowania będzie zależała od ceny samochodu.

Dofinansowanie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będącej w dyspozycji danego oddziału PFRON. O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba otrzymanych punktów, które są przyznawane za spełnianie poszczególnych kryteriów programu.

W tym roku zaplanowany jest jeszcze jeden nabór do programu samochodowego w terminie 31 lipca do 31 sierpnia.

Szczegółowe informacje o programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością na stronie PRON

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close