Aktualności

NAGRODA DLA WWW.MOPSSOPOT.PL ZA NAJBARDZIEJ DOSTĘPNY SERWIS INTERNETOWY

Podczas Wielkiej Gali Integracji, która odbyła się 19 listopada w Warszawie, serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie otrzymał prestiżowy tytuł „Serwis www bez barier”.  Nagrodę przyznaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, jedną z największych organizacji w Polsce działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami, odebrała Pani Anna Jarosz, dyrektor sopockiego MOPS-u.

– W dobie tak powszechnego używania internetu i komputerów, maksymalnie pełna ich dostępność dla użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest sprawą niezwykle istotną – podkreśla Anna Jarosz. Daje możliwość załatwiania różnych urzędowych spraw bez wychodzenia z domu oraz ułatwia dostęp do informacji, tym samym umożliwiając aktywne uczestniczenie w życiu społecznym. Ośrodek nasz realizuje wiele działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym również osób starszym i niepełnosprawnych, m.in. realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, w jego strukturze znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny, stąd ważne jest dla nas zapewnienie osobom z różnymi niepełnosprawnościami dostępu do informacji zawartych na naszej stronie internetowej, m.in. na temat różnych form wsparcia oraz dedykowanych tych osobom wydarzeń a także możliwość pobrania druków.

W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Gminy Miasta Sopotu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ostatnich latach dofinansowano zakup sprzętu komputerowego dla 55 mieszkańców Sopotu z różnymi trudnościami w porozumieniu się. Ze strony internetowej MOPS-u korzystają m.in. członkowie Polskiego Związku Niewidomych – koło Sopot, który liczy obecnie ok. 120 osób a także osoby starsze.

– Nowa strona www.mopssopot.pl powstała m.in. dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu, którego przedmiotem było dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych – mówi Agnieszka Niedałtowska, która koordynowała ten projekt ze strony sopockiego MOPS-u. Serwis jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnoprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności, m.in. osób niewidomych, słabowidzących, mających zaburzenia uwagi czy ograniczenia ruchowe, nawigujących tylko za pomocą klawiatury.

Strona www.mopssopot.pl zapewnia zgodność ze standardami WCAG 2.0, na podstawie wytycznych Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Przykładowe warunki dostępności, które zastosowane zostały na stronie www.mopssopot.pl: elementy graficzne posiadają tekst alternatywny, który opisuje co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem – dokąd prowadzi ten odnośnik, pliki Word, PDF do ściągnięcia przygotowane są jako dostępne, posiadają odpowiednią strukturę, która pomaga osobom niewidomym przeglądanie takich dokumentów, nawigacja całego serwisu dostępna jest z poziomu klawiatury, zachowany został odpowiedni kontrast kolorystyczny pomiędzy tłem a tekstem, wszystkie podstrony oparte są o nagłówki, które są podstawowym sposobem porządkowania treści na stronie, zapewniona została możliwość zatrzymania przesuwających się informacji.

Badania pokazują, że zaledwie 10% serwisów internetowych spełnia wymogi dostępności. A dostępność, jak podkreślają osoby z niepełnosprawnościami, to możliwość dotarcia do informacji a tym samym pomoc we włączeniu tej grupy w życie społeczne.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close