AktualnościWażne

Dyrektor sopockiego MOPS uhonorowany przez marszałka Srebrnym Drzewkiem

Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Srebrne Drzewko. Nagroda ta przyznawana jest za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Srebrnym Drzewkiem marszałek wyróżnia osoby szczególnie zaangażowane w działania na rzecz osób potrzebujących. Nagroda przyznawana jest od 15 lat, tradycyjnie w listopadzie, kiedy obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie otrzymał wyróżnienie za rozwój usług społecznych, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk, a także za działania na rzecz rodzin, w tym dzieci i młodzieży oraz wyróżniające się przedsięwzięcia w obszarze pieczy zastępczej.

– Dziękuję Panu Marszałkowi i kapitule za to wyróżnienie, za docenienie naszych działań na rzecz osób potrzebujących. Realizowanie działań pomocowych nie byłyby możliwe gdyby nie wsparcie samorządu, Prezydenta Miasta i przychylność radnych, którzy popierają proponowane przez nas projekty i inicjatywy, dlatego słowa podziękowania kieruję również do nich – mówi Andrzej Czekaj. Wyróżnienie marszałka, to nagroda dla wszystkich pracowników sopockiego ośrodka pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji, które wspierają mieszkańców Sopotu znajdujących się w trudnej sytuacji. Dzięki współpracy i wielkiemu zaangażowaniu różnych podmiotów, stworzyliśmy w Sopocie sieć wsparcia dla osób wykluczonych, potrzebujących pomocy. Wspólne działania pozwalają objąć te osoby kompleksowym wsparciem i uzyskać większą skuteczność – dodaje dyrektor MOPS.

Andrzej Czekaj funkcję dyrektora sopockiego MOPS pełni od sierpnia 2018 r. Wcześniej, przez 7 lat, był zastępcą dyrektora. Swoją pracę w pomocy społecznej rozpoczynał jako pracownik socjalny 28 lat temu. Zna więc od podstaw specyfikę tej pracy i problemy z jakimi borykają się osoby znajdujące się w trudnej sytuacji  życiowej.

Dyrektor A. Czekaj podejmuje innowacyjne działania na rzecz rozwoju usług społecznych dla mieszkańców Sopotu, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Zaangażowany jest w rozwój pieczy zastępczej i działania, które wspierają usamodzielnienie wychowanków pieczy, w tym rozwój mieszkalnictwa chronionego. Jest osobą otwartą na nowe pomysły i rozwiązania, aby jak najefektywniej wspierać osoby, które potrzebują pomocy.

– Pomoc społeczna często kojarzy się z wypłatą zasiłków a to tylko jedna z wielu form wsparcia jaką oferujemy – podkreśla A. Czekaj. Oprócz wsparcia finansowego, skupiamy się przede wszystkim na pracy socjalnej oraz działaniach aktywizujących, zmierzających do poprawy sytuacji życiowej. Udzielamy poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, prowadzimy grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, terapię indywidualną i grupową. Nasi pracownicy dzielą się swoimi talentami, prowadzą różne zajęcia i warsztaty. Współpracują ze szkołami i lokalną społecznością.

30 lecie i nowe wyzwania związane z pandemią

W ubiegłym roku sopocki MOPS obchodził swoje 30 lecie. W ciągu tych 30 lat funkcjonowania, Ośrodek ulegał zmianom dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb.

– Wprowadzaliśmy nowe formy usług społecznych dla naszych mieszkańców, otrzymywaliśmy do realizacji nowe zadania. Zawsze jednak osoby potrzebujące wsparcia mogą liczyć na profesjonalną pomoc i życzliwość ze strony pracowników oraz dyrekcji Ośrodka – podkreśla A. Czekaj. Zmieniająca się sytuacja demograficzna i wzrastająca liczba osób starszych powoduje systematyczny wzrost zapotrzebowania na opiekę sprawowaną w miejscu zamieszkania. Dlatego też w ostatnich latach usługi opiekuńcze stały się kluczową formą pomocy. Podejmujemy różne działania na rzecz seniorów, osób niesamodzielnych, aby zapewnić im jak najlepszą jakość życia, dbając jednocześnie o ich opiekunów rodzinnych.

Lata 2020 – 2021 to czas wielu nowych wyzwań. Pandemia koronawirusa spowodowała, że ośrodki pomocy społecznej musiały całkowicie przeorganizować swoją pracę.

– Szczególnie trudny był początek pandemii. Każdy dzień stanowił wyzwanie, ze względu na szybko zmieniające się przepisy i nowe obowiązki – podkreśla Andrzej Czekaj. We współpracy z sopockimi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz firmami staraliśmy się dotrzeć do każdej osoby potrzebującej wsparcia. Udzielaliśmy pomocy stałym klientom, wypełniając standardowe zadania w nowych warunkach, ale także wspieraliśmy nowych klientów, którzy ze względu na utratę pracy, kryzysy, problemy psychologiczne, rodzinne czy finansowe, zwracali się do nas o pomoc. Pracownicy MOPS-u pozostają w stałym kontakcie z osobami i rodzinami, które objęte są naszym wsparciem.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zmiany organizacyjne wprowadzone w związku z pandemią – całodobowy pomocowy numer telefonu MOPS Sopot (551 17 10) oraz Punkty Obsługi Klienta prowadzone w reżimie sanitarnym funkcjonują nadal.

Wszelkie sygnały na temat osób potrzebujących wsparcia można zgłaszać telefonicznie. Numer 58 551 17 10 obsługiwany jest całodobowo przez dyżurującego pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

fot. Karol Stańczak

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close