Aktualności

NOWE JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 4 TYS. ZŁ Z PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody, matce lub ojcu dziecka, a także opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Wniosek należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce jednorazowa zapomoga „Za życiem” http://mopssopot.pl/swiadczenia-rodzinne/jednorazowa-zapomoga-za-zyciem/

Mieszkańcy Sopotu mogą składać wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy al. Niepodległości 876, w poniedziałki w godz. 12.00-17.00, wtorek – piątek w godz. 10.00-14.00, tel. 58 551 61 63.

Rodzinie, w której urodzi się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje również wsparcie asystenta rodziny oraz innych specjalistów. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, w Dziale Pracy Socjalnej (al. Niepodległości 759a, tel. 550 31 89, 55 04, 23), rodziny mogą otrzymać wsparcie od specjalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami: pracownika socjalnego, asystenta rodziny a także psychologa i prawnika.

Jeżeli rodzina znajduje się w trudnej sytuacji oraz spełnia kryteria dochodowe może również otrzymać świadczenia rodzinne, zasiłki z pomocy społecznej a także pomoc w zakresie dożywiania i zapewnienia posiłków. Miasto Sopot dodatkowo (oprócz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) przeznacza własne środki finansowe na wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym traktowana jest priorytetowo i każde dziecko może liczyć na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier funkcjonalnych czy zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Sytuacja każdej rodziny rozpatrywana jest indywidualnie. Jeśli rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej a przekracza kryteria dochodowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, może otrzymać specjalny zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close