AktualnościDzieci i RodzinaWażne

Od 1 lutego ważne zmiany w pieczy zastępczej

1 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To działania służące rozwojowi rodzinnych form pieczy zastępczej i lepszego wychowywania dzieci i młodzieży.

Nowela zmienia przepisy w praktycznie wszystkich obszarach związanych z pieczą zastępczą – od profilaktyki, do wspierania rodzin zastępczych i adopcji oraz derejonizacji rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 lutego, mają m.in. przyczynić się do przyspieszenia procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, czyli przejścia z umieszczania dzieci w placówkach instytucjonalnych do opieki świadczonej w rodzinnych formach np. w rodzinach zastępczych.

Nowe przepisy przewidują m.in.

  • wzrost wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Rodzina zastępcza zawodowa i osoba prowadząca rodzinny dom dziecka otrzyma kwotę nie niższą niż 4100 zł. Natomiast w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 5084 zł
  • zmianę w sposobie kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze oraz w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe
  • zakaz tworzenia nowych domów dziecka. Będzie to możliwe, co do zasady, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Dziecka
  • wprowadzenie centralnego rejestru pieczy zastępczej, który zgromadzi w jednym miejscu komplet danych o rodzinach zastępczych, kandydatach na rodziców zastępczych, dzieciach umieszczonych w pieczy, osobach usamodzielnionych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych
  • umożliwienie powrotu do dotychczasowej formy pieczy zastępczej osoby, która opuściła już te formy pieczy i rozpoczęła proces usamodzielniania
  • zmiany w zakresie prawa do urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługujących pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w 2021 r. w pieczy zastępczej umieszczonych było 72 941 dzieci (wobec 72 063 w 2020 r.; to wzrost o 1,2 proc.). 56 656 dzieci przebywało w pieczy rodzinnej, a 16 285 dzieci w pieczy instytucjonalnej.

Pod koniec 2021 r. w Polsce działały 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze.

fot. pixabay

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close