Aktualności

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA ZAPEWNIENIE POSIŁKÓW

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA GMINY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie w formie powierzenia ich realizacji w formie wskazanej w ustawie o pomocy społecznej, Programie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XXXII/388/2009 z dnia 29 października 2009r. – Załącznik Nr 1 Rozdział II pkt. 3.2 zadaniem z zakresu pomocy społecznej objętym konkursem, w formie powierzenia jest:

3.2.1 f) zapewnienie posiłków – czas realizacji 01.09.2010 – 31.12.2010; planowana kwota dotacji 49 000 zł; szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik nr 1 do ogłoszenia; zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków na zadanie w razie dokonania zmian w budżecie na 2010 rok przez Radę Miasta Sopotu.

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 lipca 2010r. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Marynarzy 4 do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, muszą one wpłynąć do Sekretariatu MOPS do dnia 19.07.2010r. (decyduje data doręczenia!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: http://bip.mopssopot.pl/?pid=100

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close