Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Gmina Miasta Sopotu przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Opieka wytchnieniowa” –  edycja 2022

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania: 324 000 zł

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Miasta Sopotu: od czerwca 2022 r. do grudnia 2022 r.

Podstawa prawna Programu:

Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787)

Adresaci programu

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują jeśli członek rodziny lub opiekun zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawuje nad nią całodobową opiekę.

Na czym będzie polegać wsparcie?

Wsparcie będzie realizowane w formie usługi opieki wytchnieniowej:

  1. w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością
  2. w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru wojewody (limit do 14 dni)
  3. w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program (np. miejsce typu dps itp. (limit do 14 dni).

Cele programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie dysponować będą czasem aby przeznaczyć go na odpoczynek i regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności MOPS będzie uwzględniał faktyczne potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Sposób zgłoszenia do Programu

złożenie Karty zgłoszenia (załącznik) elektronicznie jako skan na adres e-mail: mops@mopssopot.pl lub osobiście w siedzibie MOPS w Sopocie, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10 wew.  232, 236.

Karta zgłoszenia_opieka wytchnieniowa_2022

 

logotypy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Sopot, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close