OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Jeśli jesteś osobą doznająca przemocy, świadkiem przemocy lub doświadczyłeś któregoś z wymienionych poniżej rodzajów przestępstw:

– przemoc w rodzinie
– pobicie
– wypadek  komunikacyjny
– groźby karalne
– zgwałcenie
– niealimentacja
– kradzież
– oszustwa
– uszkodzenie mienia
– uszkodzenie ciała
– inne przestępstwa

Wsparcie i pomoc otrzymasz w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot.

Formy pomocy, które Ośrodek świadczy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych:

1) pomoc prawna, w tym doradztwo i mediacje,
2) pomoc psychologiczna,
3) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychiatryczną,
4) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6) finansowanie przejazdów środkami komunikacji miejskiej publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
7) bony żywnościowe i towarowe (m.in. na  zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej)
8) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego (wycieczki szkolne, turnusy, kolonie itp.)

Pomoc udzielana jest jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres nie dłuższy niż 5 lat.

W Ośrodku pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu:

1. Osobisty w dniach:

poniedziałek  8.00 – 15.00
wtorek           8.00 – 15.00
środa            13.00 – 20.00
czwartek       8.00 – 15.00
piątek            8.00 – 15.00
sobota          11.00 – 15.00

2. Telefoniczny w dniach:

poniedziałek – piątek       8.00 – 20.00
sobota                             8.00 – 15.00

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonu 58 555 78 78 oraz 668 928 431
w celu umówienia terminu spotkania z osobą pierwszego kontaktu.