Aktualności

OTWARCIE KLUBU SAMOPOMOCY

W czwartek 20 maja Pan Wieczesław Agustyniak – przewodniczący Rady Miasta Sopotu w towarzystwie Pani Anny Jarosz – dyrektor sopockiego MOPS-u oraz Pani Elżbiety – uczestniczki projektu „Przyszłość w Twoich rękach”, uroczyście otworzył Klub Samopomocy, który powstał w ramach tego projektu. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Klubie Samopomocy odbywa się większość zajęć. W ramach projektu sopocki MOPS zapewnia jego uczestnikom nieodpłatnie m.in. wsparcie psychologiczne (indywidualne oraz grupy psycho-edukacyjne), zajęcia z doradcą zawodowym (warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, indywidualne konsultacje). Ponadto beneficjenci będą mieli możliwość udziału w szkoleniu z zakresu kreowania własnego wizerunku, szkoleniu w firmie symulacyjnej jak również w spotkaniu z przedstawicielami agencji zatrudnienia.

W III edycji projektu bierze udział 26 młodych mieszkańców Sopotu w wieku 18-25 lat bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędzie pracy). Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodych ludzi, zwiększenie szans tych osób na otwartym rynku pracy poprzez kompleksowe działania o charakterze psychologicznym, edukacyjnymi szkoleniowym

Młodzi ludzie przy wsparciu pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego będą mieli możliwość wyboru kursu podnoszącego ich kwalifikacje. Dla każdego z uczestników zostanie opracowana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. Planowane są również działania o charakterze środowiskowym m.in. wycieczki, wyjścia do kina, teatru, organizacja festiwalu muzycznego.

Uczestnicy projektu rejestrują wszystkie warsztaty, spotkania i wydarzenia kamerą video. Jesienią, pod koniec projektu stworzą film pokazujący ich kilkumiesięczną pracę nad zmianą swojej sytuacji życiowej.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close