OTWARCIE KLUBU SAMOPOMOCY

W czwartek 20 maja Pan Wieczesław Agustyniak – przewodniczący Rady Miasta Sopotu w towarzystwie Pani Anny Jarosz – dyrektor sopockiego MOPS-u oraz Pani Elżbiety – uczestniczki projektu „Przyszłość w Twoich rękach”, uroczyście otworzył Klub Samopomocy, który powstał w ramach tego projektu. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Klubie Samopomocy odbywa się większość zajęć. W ramach projektu sopocki MOPS zapewnia jego uczestnikom nieodpłatnie m.in. wsparcie psychologiczne (indywidualne oraz grupy psycho-edukacyjne), zajęcia z doradcą zawodowym (warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, indywidualne konsultacje). Ponadto beneficjenci będą mieli możliwość udziału w szkoleniu z zakresu kreowania własnego wizerunku, szkoleniu w firmie symulacyjnej jak również w spotkaniu z przedstawicielami agencji zatrudnienia.

W III edycji projektu bierze udział 26 młodych mieszkańców Sopotu w wieku 18-25 lat bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędzie pracy). Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodych ludzi, zwiększenie szans tych osób na otwartym rynku pracy poprzez kompleksowe działania o charakterze psychologicznym, edukacyjnymi szkoleniowym

Młodzi ludzie przy wsparciu pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego będą mieli możliwość wyboru kursu podnoszącego ich kwalifikacje. Dla każdego z uczestników zostanie opracowana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. Planowane są również działania o charakterze środowiskowym m.in. wycieczki, wyjścia do kina, teatru, organizacja festiwalu muzycznego.

Uczestnicy projektu rejestrują wszystkie warsztaty, spotkania i wydarzenia kamerą video. Jesienią, pod koniec projektu stworzą film pokazujący ich kilkumiesięczną pracę nad zmianą swojej sytuacji życiowej.