Aktualności

PODARUJ DZIECKU SERCE – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie rozpoczął kampanię „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”. W miejscach publicznych, m.in. na słupach, w urzędach, przychodniach oraz bibliotekach pojawiły się plakaty oraz ulotki promujące rodzicielstwo zastępcze. Również w sopockich kościołach podczas niedzielnych nabożeństw, księża informowali parafian o kampanii i zachęcali do zapoznania się z ideą rodzicielstwa zastępczego.

Jak mówi Urszula Szymańska – kierownik Działu Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u, to właśnie po takiej akcji informacyjnej, prowadzonej w kościołach zgłosiło się do nas małżeństwo, które po przeszkoleniu i odpowiednim przygotowaniu zostało pierwszą „sopocką” rodziną zastępczą. Było to w roku 2001.

Od kilku lat w całej Polsce 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To święto jest podziękowaniem dla wielu wspaniałych ludzi, którzy opiekują się dziećmi opuszczonymi i zaniedbanymi, którymi rodzice biologiczni z różnych powodów nie mogą lub nie potrafią się zająć – dodaje Anna Jarosz, dyrektor sopockiego MOPS-u. Dzięki rodzicom zastępczym dzieci te mają szansę na doświadczenie troskliwej opieki, ciepłego i przyjaznego domu oraz miłości. Do rodziny zastępczej dzieci trafiają na określony czas, potrzebny rodzicom naturalnym na rozwiązanie swoich problemów (np. podjęcia terapii uzależnień, znalezienia pracy, polepszenia warunków mieszkaniowych itd.). W rodzinie zastępczej dzieci mają szansę na prawidłowy rozwój i wychowywanie się w ciepłej rodzinnej atmosferze.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie już od 10 lat organizuje obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz kampanię Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą! Poszukujemy osób, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą i zachęcamy do podjęcia tej pięknej misji – mówi Urszula Szymańska. Rodziny zastępcze mogą liczyć na wiele form pomocy ze strony Ośrodka. Wsparcia udzielają m.in. specjaliści ds. rodziny, pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy i prawnicy. Rodzice zastępczy ponadto mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach oraz grupach wsparcia oraz otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dzieci. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka, a rodziny zastępcze zawodowe otrzymują ponadto comiesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy z MOPS-em.

Aby zostać rodzicem zastępczym należy spełnić kilka warunków, m.in. posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania a także przedstawić zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym odpowiednią opiekę nad dzieckiem. I oczywiście najważniejsza się motywacja – podkreśla Urszula Szymańska. Dlatego kandydaci na rodziców zastępczych przechodzą testy psychologiczne, przeprowadzany jest wywiad środowiskowy oraz specjalistyczne szkolenie. Każda rodzina zastępcza znajduje się pod nadzorem i opieką koordynatora pieczy zastępczej, który służy rodzinie wsparciem i jeśli jest taka potrzeba organizuje specjalistyczną pomoc, np. psychologa.

 Wiele dzieci czeka na swoją szansę, na ciepło, na miłość, na dom…

Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą.

Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą mogą zgłosić się do Działu Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u,

  1. Niepodległości 759 a, tel. 58 555-10-22, dpz@mopssopot.pl

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close