Aktualności

PODARUJ DZIECKU SERCE – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie już od 12 lat organizuje Święto Rodzicielstwa Zastępczego oraz kampanię „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”. Dziękuje w ten sposób rodzinom, które opiekują się powierzonymi dziećmi i jednocześnie zachęca osoby, które kochają dzieci, mają dużo cierpliwości i wyrozumiałości, do stworzenia rodziny zastępczej.

30 maja w całej Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To święto, które ustanowił Sejm RP, jest podziękowaniem za ogromny wysiłek i zaangażowanie osób, które podejmują się tej pięknej lecz trudnej misji – opieki nad dziećmi pozbawionymi wsparcia rodziny biologicznej.

– Rodzina jest naturalnym środowiskiem, w którym powinno wzrastać każde dziecko. Niestety czasami rodzice nie mogą lub nie potrafią zająć się własnymi dziećmi i w takiej sytuacji, szansą na bezpieczne i spokoje dzieciństwo jest rodzina zastępcza – mówi Urszula Szymańska, kierownik Działu Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u. Do rodziny zastępczej dzieci trafiają na określony czas, potrzebny rodzicom naturalnym na rozwiązanie swoich problemów (np. podjęcia terapii uzależnień, znalezienia pracy, polepszenia warunków mieszkaniowych itd.). W rodzinie zastępczej dzieci mają szansę na wychowywanie się w ciepłej rodzinnej atmosferze i prawidłowy rozwój. Przebywając w rodzinie zastępczej dziecko ma zagwarantowaną możliwość utrzymywania kontaktu ze swoją rodziną biologiczną.

Opieka nad powierzonymi dziećmi to wielkie wyzwanie ale też ogromna satysfakcja i radość – podkreślają rodzice zastępczy. – Nigdy nie żałowaliśmy tej decyzji – mówi Pani Ania, która wraz z mężem od 8 lat tworzy rodzinę zastępczą. Czasem jest ciężko, bo dzieci często przychodzą poranione, z bagażem doświadczeń ale otoczone troskliwą opieką i miłością, po jakimś czasie zaczynają się otwierać i nabierają ufności. Widać, że się zmieniają i odżywają, są coraz bardziej radosne i szczęśliwe. To dla nas największa nagroda – podkreśla pani Ania.

– Zachęcamy osoby, które kochają dzieci, mają dużo cierpliwości i wyrozumiałości, aby stworzyły rodzinę zastępczą i przyjęły do swojego domu dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać z własnymi rodzicami – mówi U. Szymańska. Poszukujemy osób, które mają stabilną sytuację życiową, zawodową i mieszkaniową. Rodziny zastępcze mogą liczyć na wiele form pomocy ze strony Ośrodka. Na co dzień wspiera je koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który jeśli jest taka potrzeba organizuje również wsparcie innych specjalistów m.in. pedagoga, psychologa czy prawnika. Rodzice zastępczy mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach, grupach wsparcia, spotkaniach integracyjnych oraz otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dzieci. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, a rodziny zastępcze zawodowe otrzymują ponadto comiesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy z MOPS-em.

Rodziną zastępczą mogą zostać małżeństwa lub osoby samotne, jeżeli spełniają następujące warunki, m.in.:

– dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny zastępczej

– mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

– korzystają z pełni praw cywilnych

– nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, albo nie mają lub nie miały ograniczonych lub zawieszonych praw rodzicielskich

– nie są chore w stopniu, który uniemożliwiałby sprawowanie opieki nad dzieckiem (co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim)

– mają odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania

– uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

Wiele dzieci czeka na swoją szansę, na ciepło, na miłość, na dom.

Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą.

Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą mogą zgłosić się do Działu Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u, al. Niepodległości 759 a, tel. 58 555-10-22, dpz@mopssopot.pl

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close