PODZIEL SIĘ SWOIM DOŚWIADCZENIEM I ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem roli Rodziny Wspierającej. Zadaniem takiej rodziny jest aktywna pomoc w różnych aspektach życia rodzinom, które przeżywają trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Problemy te często wynikają z braku odpowiednich wzorów do naśladowania w najbliższym otoczeniu. Dzięki współpracy z Rodziną Wspierającą, rodziny te mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania i wyjścia z izolacji społecznej. Zostając Rodziną Wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny w opiece i w wychowaniu dzieci.

Pomoc Rodziny Wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia, w zależności od potrzeb danej rodziny, takich jak organizowanie czasu wolnego, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowywania dzieci czy wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, np. nauka gotowania, sprzątania czy racjonalnego prowadzenia domowego budżetu. Jest to forma towarzyszenia rodzinie a nie jej wyręczania. Rolę Rodziny Wspierającej mogą pełnić np. sąsiedzi czy znajomi.

Rodzina Wspierająca przy współpracy z Asystentem Rodziny pomaga w przezwyciężaniu trudności występujących w rodzinie i pełni swoją funkcję społecznie. Na podstawie umowy podpisanej z sopockim MOPS-em, Rodzina Wspierająca będzie uprawniona do zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem.

Szczegółowych informacji udziela Dział Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy al. Niepodległości 759 a, w poniedziałek w godz. 13.00-15.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-10.00, tel. 550-31-89.