AktualnościWażne

Pomagaj mądrze! Nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej

Polsko-angielskie ulotki i plakaty o takiej treści pojawią się w sopockich lokalach gastronomicznych, kościołach, na klatkach schodowych oraz w różnych miejscach w przestrzeni publicznej. W Sopocie po raz kolejny rusza letnia akcja, która pokazuje, jak skutecznie pomagać i uświadamia, że dając pieniądze osobie żebrzącej nie pomagamy jej, lecz uzależniamy od datków.

Sopot jest miastem atrakcyjnym nie tylko dla turystów. Latem przybywają tu również osoby, które licząc ma łatwy i szybki zarobek, żebrzą na ulicach miasta. Jak przekonują służby miejskie, to najczęściej osoby, które wykorzystują współczucie ludzi i żerują na emocjach, a zebrane datki często przeznaczają na alkohol i inne używki. Pojawiają się również zorganizowane grupy, które np. wykorzystują kobiety z dziećmi, a żebranie jest dla nich źródłem dochodu.

– Żadna osoba, która naprawdę potrzebuje pomocy, nie musi żebrać na ulicy na jedzenie – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Instytucje miejskie oraz organizacje pozarządowe oferują różne formy wsparcia: posiłki, schronienie oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Nie możemy jednak nikogo zmusić do przyjęcia pomocy, dana osoba musi wyrazić na to zgodę. Dając pieniądze nie pomagamy, lecz sprawiamy, że osoba żebrząca pozostaje na ulicy i nie ma motywacji do zmiany stylu życia. Łatwy do zdobycia na ulicy pieniądz demoralizuje i uzależnia od datków – dodaje dyrektor Andrzej Czekaj.

Dopóki będziemy dawali pieniądze, dopóty na ulicach miasta będą pojawiały się osoby żebrzące. Dlatego ważna jest edukacja społeczeństwa i kampanie uświadamiające szkodliwość takiego zachowania. Sopocki MOPS od 10 lat prowadzi w szkołach zajęcia edukacyjne, by uwrażliwić młodych ludzi na drugiego człowieka, na potrzeby osób doświadczających bezdomności, chorych, starszych, z niepełnosprawnościami, doświadczających różnych sytuacji kryzysowych, w tym przemocy.

Pracownicy socjalni sopockiego MOPS wspólnie ze służbami miejskimi (Strażą Miejską i Policją), systematycznie prowadzą monitoring i patrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby doświadczające bezdomności lub żebrzące, proponując tym osobom różne formy wsparcia. Na zlecenie miasta miejsca szczególnie uczęszczane przez turystów odwiedzają również streetworkerzy. Rozmawiają z napotkanymi osobami i zachęcają do skorzystania z profesjonalnej pomocy, motywują do zmiany sytuacji życiowej i wspierają w tej decyzji. Jeśli jest taka potrzeba, streetworkerzy wydają artykuły przedmedyczne (opatrunki, maść w saszetkach, witaminy, krople do oczu itp.).

Jak mądrze i skutecznie pomagać?

– Najlepszym sposobem na pomoc osobie potrzebującej jest skierowanie jej do instytucji czy organizacji, które profesjonalnie i kompleksowo zajmują się pomaganiem – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – System pomocy społecznej jest tak rozwinięty, że każdy, w zależności od indywidualnych potrzeb, otrzyma niezbędne wsparcie. Sopot od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które zapewniają na zlecenie miasta nocleg oraz wyżywienie dla osób w kryzysie bezdomności. Każda osoba, która potrzebuje schronienia, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do schroniska lub noclegowni. Pracownik socjalny zaoferuje kompleksowe wsparcie dopasowane indywidualnie do potrzeb i sytuacji danej osoby.

Jednorazowy datek nie zmieni sytuacji osoby żebrzącej. Aby osoba, która przebywa na ulicy zmieniła swoją sytuację, potrzebna jest długofalowa pomoc specjalistów. Czasem niezbędna jest terapia, która pomoże np. wyjść z nałogu alkoholowego.

– Dawanie pieniędzy czy jedzenia na ulicy nie rozwiąże problemów osoby żebrzącej czy doświadczającej bezdomności – mówi Marlena Jasnoch, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Może uspokoić nasze sumienie, ale utwierdza taką osobę w przekonaniu, że nie warto zmieniać swojego życia. Jeśli chcemy pomóc finansowo, lepiej przekazać pieniądze na konkretne cele charytatywne czy organizacji pozarządowej, która kompleksowo pomaga osobom potrzebującym.

Jaką pomoc oferuje Sopot

Czasem zaspokojenie podstawowych potrzeb: noclegu, schronienia czy ciepłego posiłku jest pierwszym i niezbędnym elementem wsparcia osób doświadczających bezdomności ale równolegle prowadzona jest praca socjalna.

– Poza pracownikami socjalnymi z osobami w kryzysie bezdomności pracuje również Asystent Osoby Bezdomnej. Wspiera te osoby w rozwiązywaniu problemów, motywowaniu i dopingowaniu do podejmowania działań mających na celu zmianę sytuacji życiowej. Taka indywidualna praca przynosi dobre rezultaty i daje szansę na odzyskanie samodzielności życiowej – podkreśla Marlena Jasnoch.

Miejsca, w których osoby potrzebujące mogą otrzymać wsparcie:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
  Dział Pracy Socjalnej, al. Niepodległości 759 a
  poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30, tel. 58 551 10 17
 • Caritas, Sopot, al. Niepodległości 778
  Jadłodajnia: poniedziałek-piątek: 12.30-13.30, sobota-niedziela: 13.00-14.30
  Łaźnia i wydawanie odzieży: w godz. 8.00-11.00, poniedziałek i czwartek mężczyźni, wtorek kobiety
 • Lodówka społeczna, Sopot, ul. 3 Maja 18, koło sklepu Ekosopot, całodobowo
  poczęstuj się jedzeniem lub zostaw dla innych (inicjatywa Ekosopot i Zupy na Monciaku)
 • Miejsce nocnego pobytu (ogrzewalnia), bez skierowania
  w godz. 20.00-8.00, Gdańsk, ul. Mostowa 1 A.

Jeśli widzisz osobę żebrzącą, w szczególności nieletnią lub natarczywą, poinformuj odpowiednie służby: Straż Miejską – tel. 986, Policję – tel. 112 lub MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10.

fot. MOPS Sopot

 

 

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close