Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się

O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz jeżeli realizacja wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Uwaga !

Urządzenie nie może zostać kupione przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy o dofinansowanie.
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych (PDF). 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF). 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Zarządzenie Nr 21/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i środków Gminy Miasta Sopotu w 2021 r. (PDF).

Zarządzenie Nr 34/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 29 kwietnia 2021 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków Gminy Miasta Sopotu w 2021 r. (PDF).

Informacji udziela

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej
tel. 58 555 15 76

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close