Aktualności

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY I POWIATU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 ROKU.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie w formie wsparcia ich realizacji w formach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XII/124/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 7 października 2011 r. – Załącznik, Rozdział V pkt. 3.2., zadaniami priorytetowymi z zakresu pomocy społecznej objętymi niniejszym konkursem w formie wsparcia są:
 2. g) łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych,
 3. h) udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej osobom i rodzinom o najniższych dochodach,
 4. k) prowadzenie pracy z osobami bezdomnymi nie przebywającymi w placówkach,
 5. l) prowadzenie form wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi,
 6. m) zapewnienie miejsc hostelowych sprawcom przemocy,
 7. n) zapewnienie miejsc w ośrodku socjoterapeutycznym dzieciom w wieku 13 – 18 lat,
 8. o) aktywizacja społeczności lokalnej.

 

 1. Na realizację zadań wspieranych z zakresu pomocy społecznej z budżetu miasta Sopotu w I otwartym konkursie ofert na rok 2012 przyznana została kwota 114 000 zł. Po pierwszym konkursie na realizację zadań publicznych pozostała kwota 26 000 zł.

 

 1. Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2012 roku w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14 do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty. Uwaga! w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, muszą one wpłynąć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 19.04.2012 r. (decyduje data wpływu!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej miasta www.sopot.pl oraz stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://bip.mopssopot.pl/ i są dostępne w biurze Głównego Specjalisty d/s. Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu, ul. Marynarzy 4 pokój 6 lub 10 oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 14 pokój 1-13.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close