„PRZYJAZNE MIESZKANIE” – PROJEKT WSPIERAJĄCY SAMODZIELNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przyjmuje wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, mające trudności w poruszaniu.

Celem projektu „Przyjazne mieszkanie” jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym swobody ruchu we własnym mieszkaniu i w najbliższym otoczeniu. – Jest to warunek niezbędny aby osoby mające trudności w poruszaniu się mogły osiągnąć, przy swoim aktywnym uczestnictwie, możliwie najwyższy poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej – mówi Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

– Istotnym elementem poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych jest zapewnienie im warunków dla możliwie najdłuższego i samodzielnego funkcjonowania we własnym domu – dodaje Anna Jarosz. Dlatego Miasto Sopot od 2002 roku, jako jedno z nielicznych miast w Polsce przeznacza własne środki na rehabilitację społeczną, w tym m.in. na projekty, które pomagają w przystosowaniu mieszkania do potrzeb osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, m.in. poprzez dofinansowanie budowy podjazdu dla wózków, przystosowanie łazienki czy montaż specjalnych poręczy – podkreśla A. Jarosz.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w ramach projektu „Przyjazne mieszkanie” mogą ubiegać się mieszkańcy Sopotu, którzy spełniają łącznie następujące warunki: posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, mają trudności w poruszaniu (rodzaj trudności w poruszaniu jest potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza) oraz posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym ma nastąpić likwidacja istniejących barier architektonicznych.

W zależności od rodzaju niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej oraz jej indywidualnych potrzeb wynikających z trudności w poruszaniu się, dofinansowanie może obejmować koszty zakupu urządzeń, materiałów budowlanych, robót budowlanych lub innych czynności, związanych z likwidacją utrudnień występujących w mieszkaniu, budynku i w jego najbliższej okolicy, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Wnioski można składać w Zespole Rehabilitacji Społecznej sopockiego MOPS-u, ul. Kolejowa 14, tel. 58 555 15 76 (pokój nr 5 na parterze budynku).

 

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close