AktualnościWażne

Sopockie obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Otwarcie nowego mieszkania chronionego, wyróżnienia dla najlepszych opiekunek, dyplomy dla rodzin zastępczych z wieloletnim stażem oraz podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz mieszkańców Sopotu potrzebujących wsparcia. W taki sposób Sopot obchodził Dzień Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada.

Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, podkreśla, że Dzień Pracownika Socjalnego to święto wszystkich osób otwartych na potrzeby drugiego człowieka.

– Dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób, instytucji i organizacji, stworzyliśmy w Sopocie sieć wsparcia dla osób wykluczonych, potrzebujących pomocy. Wspólne działania pozwalają objąć te osoby kompleksowym wsparciem. Wielowymiarowa praca przynosi dobre rezultaty i daje szansę na odzyskanie samodzielności życiowej – podkreśla dyrektor MOPS. Realizowanie działań pomocowych nie byłyby możliwe gdyby nie wsparcie samorządu, Prezydenta Miasta i przychylność radnych, którzy popierają proponowane przez nas projekty i inicjatywy, dlatego słowa podziękowania kieruję również do nich – dodaje Andrzej Czekaj.

Mieszkania wspomagane szansą na usamodzielnienie i wyjście z kryzysu

Jedną z form wsparcia, przygotowującą pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia, jest mieszkanie chronione.

Miasto Sopot sukcesywnie poszerza bazę lokalową mieszkalnictwa wspomaganego. W czwartek, 18 listopada, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu przekazał klucze do nowego mieszkania chronionego usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej.

Pierwsze tego typu mieszkanie powstało w Sopocie w 2001 roku i pełniło 2 funkcje: mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz interwencyjnego miejsca noclegowego dla osób i rodzin doświadczających przemocy – w ramach interwencji kryzysowej. Obecnie, mieszkanie w całości przeznaczone jest dla osób dotkniętych problemem przemocy. Oprócz wsparcia psychologicznego i prawnego, bardzo ważne jest odizolowanie osób krzywdzonych od osoby stosującej przemoc i umieszczenie ich w  bezpiecznym miejscu.

Nowe mieszkanie chronione przeznaczone jest dla 5 wychowanków, którzy opuścili instytucjonalną bądź rodzinną pieczę zastępczą i postanowili wejść w proces usamodzielniania. Mieszkanie znajduje się w budynku komunalnym,  niedawno oddanym do użytku. Posiada niezależne wejście i usytuowane jest na parterze. Dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, jak również na okoliczność przyjęcia matki z dzieckiem.

W procesie usamodzielnienia młodym ludziom towarzyszą specjaliści z Działu Pieczy Zastępczej MOPS Sopot, m.in. pracownik socjalny, pedagog, psycholog, konsultant prawny. Zapewniają pomoc zarówno w sferze emocjonalnej, jak i wsparcie w załatwianiu spraw formalnych i urzędowych.

Pełnoletni wychowankowie mogą także liczyć na wsparcie finansowe, np. na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie czy na zagospodarowanie. Pracownicy MOPS-u wspierają młodych ludzi w zapewnieniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Współpracują z Wydziałem Lokalowym UM w Sopocie w zakresie otrzymania lokalu socjalnego lub wspierają w wynajęciu mieszkania. Udzielają pomocy w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i uzyskaniu zatrudnienia, zachęcają do udziału w szkoleniach aktywizujących i kursach dokształcających zgodnie z możliwościami i potrzebami osoby usamodzielnianej.

Dyplomy uznania dla rodzin zastępczych z wieloletnim stażem

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Prezydent Sopotu podziękował rodzinom zastępczym za ich ogromne zaangażowanie i profesjonalną opiekę nad powierzonymi dziećmi. Dyplomy uznania otrzymały 4 rodziny, które pełnią swoją funkcję ponad 10 lat.

Różne powody sprawiają, że rodzice nie mogą lub nie potrafią zaopiekować się własnymi dziećmi. Dla takich dzieci szansą na bezpieczne dzieciństwo i prawidłowy rozwój jest rodzina zastępcza.

– Obdarzyli Państwo, dzieci umieszczone pod Waszą opieką miłością, ciepłem i troską, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i stabilizację. Dzieci te, odnalazły w Państwa domu wzór szczęśliwej rodziny. Wasze ogromne zaangażowanie, cierpliwość, poświęcenie i wytrwałość, zasługują na słowa uznania –  to słowa podziękowania, które skierował Prezydent Sopotu do rodzin zastępczych.

Rodziny zastępcze objęte są kompleksowym wsparciem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. W przygotowaniu na przyjęcie dziecka pomaga rodzinie koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który wspiera ją również w późniejszym wypełnianiu powierzonej roli. W zależności od indywidualnych potrzeb, rodzina otrzymuje również pomoc psychologiczną, pedagogiczną czy prawną. Rodzice zastępczy mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach, grupach wsparcia oraz otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dzieci bądź remontu mieszkania. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, a rodziny zastępcze zawodowe otrzymują ponadto comiesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy z MOPS.

Najlepsza Opiekunka Środowiskowa Roku

Już po raz 13. Prezydent Sopotu przyznał wyróżnienia w plebiscycie „Najlepsza Opiekunka Środowiskowa Roku”.  Tytuł ten otrzymały dwie panie, które opiekują się starszymi, niesamodzielnymi mieszkańcami Sopotu w ich domach. Przyznano również 4 wyróżnienia. Opiekunki  zostały nominowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz  Fundację „Niesiemy Pomoc” – organizacje, które świadczą na zlecenie Miasta usługi opiekuńcze dla mieszkańców Sopotu potrzebujących takiej formy wsparcia.

Zawód opiekunki środowiskowej zajmuje ważne miejsce w systemie pomocy społecznej. Opiekunka ściśle współpracuje z pracownikiem socjalnym, czasem również z psychologiem czy pielęgniarką. Dzięki współpracy takiego zespołu można zapewnić właściwą opiekę, która umożliwia osobie niesamodzielnej pozostanie we własnym środowisku rodzinnym.

Usługi opiekuńcze obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. sporządzanie lub dostarczanie posiłków), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację (np. toaletę całego ciała, zapobieganie odleżynom) oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. wychodzenie na spacery, pomoc w kontakcie z instytucjami).

„Najlepsza Opiekunka Środowiskowa Roku” to jedno z nielicznych w Polsce wyróżnień przyznawane od 2009 roku opiekunkom środowiskowym, w dowód uznania za ich pracę na rzecz osób starszych i niesamodzielnych.

Srebrne drzewko – nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Srebrne Drzewko. Nagroda ta przyznawana jest za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej.

– To nagroda dla wszystkich pracowników sopockiego ośrodka pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji, które wspierają mieszkańców Sopotu znajdujących się w trudnej sytuacji – podkreśla dyrektor MOPS. Dzięki dobrej współpracy, możemy skutecznie pomagać i oferować szeroki wachlarz usług społecznych dla osób w różnym wieku i o różnych potrzebach.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close