Sopot apeluje: Pomagaj mądrze! Nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej

Po raz kolejny, Miasto Sopot organizuje letnią akcję informacyjną „Pomagaj mądrze!” i apeluje o niewspieranie finansowe osób żebrzących. Polsko – angielskie ulotki oraz plakaty z informacją jak mądrze i skutecznie pomagać pojawią się w lokalach gastronomicznych, kościołach a także na klatkach schodowych. Ulotki będą również wręczać streetworkerzy, którzy patrolują miejsca uczęszczane przez turystów oraz te, w których mogą przebywać osoby bezdomne.

W okresie letnim na ulicach miasta pojawiają się osoby żebrzące, które przybywają tu z całej Polski licząc na łatwy zarobek. Ze względu na hojność mieszkańców Sopotu oraz turystów, osoby żebrzące nie chcą skorzystać z oferowanej im pomocy. Żebranie jest bardziej opłacalne, a wyłudzone w ten sposób pieniądze osoby te przeznaczają przeważnie na zakup alkoholu i innych używek. Najskuteczniejszą więc formą pomocy jest skierowanie osób bezdomnych i żebrzących do odpowiednich instytucji i organizacji.

– Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Nikt nie powinien przebywać na ulicy i żebrać. Żadna osoba nie musi żebrać na jedzenie – dodaje A.Czekaj. W ścisłej współpracy z innymi służbami miejskimi stale monitorujemy sytuację osób potrzebujących, w tym również osób bezdomnych. Pracownicy socjalni, służby miejskie oraz organizacje pozarządowe przygotowane są do udzielania niezbędnej pomocy. Dając pieniądze nie pomagamy lecz sprawiamy, że osoba żebrząca pozostaje na ulicy i nie chce skorzystać ze wsparcia jakie oferuje Miasto.

W okresie letnim, miejsca szczególnie uczęszczane przez turystów oraz te, w których mogą przebywać osoby bezdomne patrolują również streetworkerzy. Udzielają informacji o aktualnych, dostępnych formach wsparcia w Sopocie. Przekazują również podstawowe informacji odnośnie panującej epidemii, np. co zrobić, gdzie się udać, jeżeli ktoś zauważy u siebie objawy koronawirusa. Jeśli jest taka potrzeba, streetworkerzy wydają osobom bezdomnym artykuły przedmedyczne (opatrunki, maść w saszetkach, witaminy, krople do oczu itd.).

Miasto Sopot od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które zapewniają na zlecenie miasta nocleg oraz wyżywienie dla osób bezdomnych. Każda osoba, która potrzebuje schronienia, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do schroniska lub noclegowni. W siedzibie Caritasu w Sopocie przy al. Niepodległości 778 osoby bezdomne mogą otrzymać posiłek. Tam również mogą skorzystać z łaźni oraz otrzymać czystą odzież.

Pomagaj skutecznie kierując do miejsc gdzie osoby potrzebujące mogą otrzymać profesjonalne wsparcie:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
  Dział Pracy Socjalnej, al. Niepodległości 759a,
  poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30, tel. 58 551 17 10.
  Pracownik socjalny zaoferuje kompleksowe wsparcie dopasowane indywidualnie do potrzeb i sytuacji danej osoby.
 • Caritas, Sopot, al. Niepodległości 778
  Jadłodajnia: poniedziałek – piątek, 12.30-13.30
  Łaźnia i wydawanie odzieży: w godz. 8.00-11.00, poniedziałek i czwartek – mężczyźni, wtorek – kobiety.

Jeśli widzisz osobę żebrzącą, w szczególności nieletnią lub natarczywą, poinformuj odpowiednie służby: Straż Miejską – tel. 986, Policję – tel. 112 lub MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10.

Ulotka „Pomagaj mądrze! Nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej” (wersja polska)

Ulotka „Pomagaj mądrze! Nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej” (wersja angielska)