Sopot gotowy na wypłatę pierwszych świadczeń w ramach programu „Dobry Start”

W pierwszym tygodniu składania wniosków w ramach nowej wyprawki szkolnej „Dobry start” mieszkańcy Sopotu złożyli drogą elektroniczną prawie 300 wniosków. Wszystkie zostały już zweryfikowane i rozpatrzone.

– Jesteśmy gotowi do wypłaty pierwszych świadczeń – mówi Andrzej Czekaj – z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Złożyliśmy już zapotrzebowanie na środki do Urzędu Wojewódzkiego i jak tylko dotrą do nas pieniądze będziemy wypłać 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”. Pierwsze wypłaty przewidujemy już w przyszłym tygodniu.

Sopot zachęca do składania wniosków drogą elektroniczną, co znacznie przyspieszy wypłatę świadczenia. Co do zasady – w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia, samorządy mają czas do końca września.

– Obsługa wniosków składanych drogą elektroniczną przebiega bardzo sprawnie. Na bieżąco są weryfikowane i rozpatrywane, mamy więc możliwość aby wypłacić środki już teraz – podkreśla Marlena Jasnoch, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego sopockiego MOPS-u. Jeśli ktoś z rodziców ma problem z wypełnieniem wniosku drogą elektroniczną lub nie ma dostępu do internetu, zapraszamy do naszego działu przy al. Niepodległości 876, poniedziałek w godz. 12.00-17.00, wtorek – piątek  w godz. 10.00-14.00. Do Państwa dyspozycji jest komputer z dostępem do internetu a w przypadku wątpliwości i trudności z wypełnieniem wniosku, pracownik na miejscu pomoże w jego wypełnieniu – zachęca M. Jasnoch. W trosce o Państwa wygodę i sprawną obsługę można się umówić telefonicznie (58 551 61 63) na konkretną godzinę.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą wypłacane do 24. roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.

Od 1 lipca drogą elektroniczną można również składać wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski papierowe drogą tradycyjną.