Aktualności

SOPOT POMAGA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Mieszkańcy Sopotu, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i mają trudności w poruszaniu się mogą starać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. Może to być np. budowa podjazdu do domu, przystosowanie mieszkania, w tym łazienki do osoby poruszającej się na wózku oraz inne inwestycje wynikające z indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie.

– Każda osoba niepełnosprawna tj. posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkająca w Sopocie, mająca trudności w poruszaniu się wynikające z rodzaju niepełnosprawności i napotykająca w miejscu swojego zamieszkania realne bariery architektoniczne utrudniające samodzielne poruszanie się, może złożyć wniosek o dofinansowanie prac budowlanych związanych z likwidacją tych barier – mówi Joanna Barbucha z Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej sopockiego MOPS-u. W przypadku dzieci do 18-tego roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun ustawowy. W Sopocie pomoc dzieciom niepełnosprawnym traktowana jest priorytetowo i każde dziecko może liczyć na dofinansowanie  w ramach rehabilitacji społecznej. Wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne rozpatrywane są pozytywnie – podkreśla Joanna Barbucha. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż do wysokości 15 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Od 2002 roku Miasto Sopot, jako jeden z nielicznych samorządów, przeznacza własne środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Dzięki temu więcej osób niepełnosprawnych może otrzymać niezbędne wsparcie. W roku 2016 środki Miasta stanowiły ponad 30 % środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną, pozostałe pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 – W tym roku na wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej w budżecie Miasta zostały zabezpieczone wyższe środki niż w roku ubiegłym – 90 tys. zł – mówi Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Ze względu na sytuację demograficzną – zwiększający się odsetek osób w podeszłym wieku, w tym niesamodzielnych, Miasto Sopot podejmuje szereg działań na rzecz swoich najstarszych mieszkańców i monitoruje ich potrzeby. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania stanowi ważny element poprawy jakości życia osób starszych niepełnosprawnych i stwarza im warunki dla możliwie najdłuższego, samodzielnego funkcjonowania.

W zależności od zgłaszanych potrzeb, w latach ubiegłych środki miejskie przeznaczane były na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz na rehabilitację w warsztatach terapii zajęciowej.

Wszelkie informacje dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych można uzyskać w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowej 14, pokój nr 05 (na parterze) jak również telefonicznie 58 555 15 76. Informacje oraz formularze wniosków znajdują się również na stronie internetowej www.mopssopot.pl.

 

 

 

 

 

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close