Środki na rehabilitację społeczną na rok 2010 zostały wykorzystane

Informujemy, że środki finansowe na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych na rok bieżący zostały w całości wykorzystane i w chwili obecnej nie ma możliwości na pozytywne rozpatrzenie wniosków składanych w 2010 r.

W 2010 r. Miasto Sopot przeznaczyło na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych łącznie 214 586 zł, w tym:

– 124 586 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

–   90 000 zł z budżetu Miasta Sopotu.

Z różnych form wsparcia skorzystało ok. 260 osób. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej dla mieszkańców Sopotu.