ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie informuje, że od dnia 1 września 2016r. przyjmuje wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych (w tym do specjalnego zasiłku opiekuńczego) na nowy okres zasiłkowy 2016/2017, który rozpoczyna się 1 listopada 2016 r.

Podobnie jak w ubiegłym okresie zasiłkowym kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych  wynosi 674  zł netto na osobę w rodzinie, 764 zł netto na osobę w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Od nowego okresu zasiłkowego wzrastają natomiast kwoty zasiłków rodzinnych oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego, średnio ok. 7%, czyli w zależności od rodzaju wsparcia od 5 do 10 zł.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka i przysługuje:

  • rodzicom albo opiekunowi prawnemu dziecka
  • opiekunowi faktycznemu dziecka
  • osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącej się  niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustalonymi wyrokiem sądowym alimentów od obojga rodziców)

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko

  • 18 roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia;
  • 24 roku życia jeśli uczy się w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty o przyznanie świadczeń rodzinnych to m.in.

  • odpowiedni wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych lub opiekuńczych  (wzór na stronie www.mopssopot.pl)
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka  do szkoły (dotyczy osób powyżej 18 roku życia)
  • odpis prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty
  • zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych od dłużnika kwotach w 2015 roku.

Wnioski o świadczenia rodzinne przyjmuje Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot,
poniedziałek  w godz. 12.00 – 17.00,
wtorek – piątek w godz. 10.00 – 14.00,
tel. 0 58 551-61-63,
Sopot, Al. Niepodległości 876.