Aktualności

ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie informuje, że od dnia 1 września 2016r. przyjmuje wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych (w tym do specjalnego zasiłku opiekuńczego) na nowy okres zasiłkowy 2016/2017, który rozpoczyna się 1 listopada 2016 r.

Podobnie jak w ubiegłym okresie zasiłkowym kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych  wynosi 674  zł netto na osobę w rodzinie, 764 zł netto na osobę w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Od nowego okresu zasiłkowego wzrastają natomiast kwoty zasiłków rodzinnych oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego, średnio ok. 7%, czyli w zależności od rodzaju wsparcia od 5 do 10 zł.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka i przysługuje:

  • rodzicom albo opiekunowi prawnemu dziecka
  • opiekunowi faktycznemu dziecka
  • osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącej się  niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustalonymi wyrokiem sądowym alimentów od obojga rodziców)

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko

  • 18 roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia;
  • 24 roku życia jeśli uczy się w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty o przyznanie świadczeń rodzinnych to m.in.

  • odpowiedni wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych lub opiekuńczych  (wzór na stronie www.mopssopot.pl)
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka  do szkoły (dotyczy osób powyżej 18 roku życia)
  • odpis prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty
  • zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych od dłużnika kwotach w 2015 roku.

Wnioski o świadczenia rodzinne przyjmuje Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot,
poniedziałek  w godz. 12.00 – 17.00,
wtorek – piątek w godz. 10.00 – 14.00,
tel. 0 58 551-61-63,
Sopot, Al. Niepodległości 876.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close