AktualnościSeniorzy / Niepełnosprawni

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Świadczenie wspierające to nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat. Świadczenie przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

O wydanie takiej decyzji mogą ubiegać się osoby, które mają status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS,
 • orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

WZON wydaje decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

Gdzie można złożyć wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia?

Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia można złożyć do wojewódzkiego lub powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Mieszkańcy Sopotu mogą składać wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia w sopockim punkcie Powiatowego Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sopotu
ul. Marynarzy 4, parter – sala konferencyjna
tel. 58 521-36-15
w  poniedziałki i  czwartki, w godzinach: 9.00 – 14.00.

siedziba główna:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
ul. Władysława IV 43 (budynek Hossa), piętro II, pok. 1
81-395 Gdynia
tel. 58 880-83-78, 58 880-83-23
e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek, w godz. 8.00-14.30

aktualne informacje: www.gcz.gdynia.pl  → niepełnosprawność

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o świadczenie wspierające do ZUS można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym decyzja WZON stała się ostateczna.

Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody (brak kryterium dochodowego), a także niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

 Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające?

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wspierające, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia od 1 stycznia 2024 r. zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej przez:

 • Platformę PUE ZUS
 • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
 • Bankowość elektroniczną.

Wniosek do ZUS może również zostać złożony przez pełnomocnika.

Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON. Wszystkie dane, które się w niej znajdują, ZUS otrzyma z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności (EKSMOoN). System ten prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).

Ile wyniesie świadczenie wpierające?

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od liczby przyznanych punktów i wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (dziś wynosi ona 1588,44 zł). Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej, corocznej waloryzacji będzie podlegała także wysokość świadczenia wspierającego.

Wysokość świadczenia wspierającego:

 • 95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej,
 • 90–94 pkt – 180 proc. renty socjalnej,
 • 85–89 pkt – 120 proc. renty socjalnej,
 • 80–84 pkt – 80 proc. renty socjalnej,
 • 75–79 pkt – 60 proc. renty socjalnej,
 • 70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.

Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego:

 • I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt
 • II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt
 • III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70  do 77 pkt.

Powyższy harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – w przypadku takich osób z niepełnosprawnościami uzyskanie przez nie co najmniej 70 pkt w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, już od 1 stycznia 2024 r. będzie uprawniać do otrzymania świadczenia wspierającego.

Dodatkowo, za osobę pobierającą świadczenie wspierające, jak i za jej opiekuna, który nie  podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, ZUS  będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne, od podstawy wysokości pobieranego świadczenia wspierającego.

Ponadto, za opiekuna niepozostającego w zatrudnieniu, który wspólnie zamieszkuje i gospodaruje z osobą pobierającą świadczenie wspierające, ZUS będzie opłacał również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przez okres sprawowania opieki.

Szczegółowe informacje o świadczeniu wspierającym na stronie ZUS

fot. freepik

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close