AktualnościDzieci i RodzinaWażne

Światowy dzień sprzeciwu wobec bicia dzieci

Przemoc wobec dzieci, szczególnie ze strony najbliższych, tych, którzy powinni dziecko chronić, jest dla niego traumatycznym przeżyciem i może mieć destrukcyjny wpływ na całe jego życie. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie sygnałów, które mogą świadczyć o przemocy, reakcja otoczenia i zapewnienie pomocy specjalistów.

– Nie wolno przechodzić obojętnie wobec zjawiska przemocy. Powinniśmy reagować kiedy widzimy, słyszymy czy podejrzewamy, że ktoś doświadcza przemocy a szczególnie dziecko, które nie może samo się obronić. Lepiej zareagować za szybko niż dopuścić do tragedii – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Naszym zadaniem jest budowanie świata bez przemocy, bezpiecznego, pełnego miłości i szacunku do drugiego człowieka, szczególnie tego najmłodszego – dodaje A. Czekaj.

Przemoc, to nie tylko ta fizyczna, która jest najbardziej widoczna, to również znęcanie psychiczne, wykorzystywanie seksualnie ale również zaniedbanie.

Dzieci przez lojalność wobec swoich najbliższych rzadko mówią o przemocy, która je dotyka, a z jej skutkami często nie są w stanie poradzić sobie przez całe życie. Doświadczanie przemocy wykształca poczucie winy, nieprawidłowy obraz samego siebie, zaniżoną samoocenę i bezradność.

Jak rozpoznać, że dziecko jest krzywdzone? Ważna jest obserwacja zachowania dziecka, zauważenie drobnych sygnałów – podkreślają specjaliści, np. kiedy chcemy dziecko pogłaskać a ono się uchyla, czy nie chce się rozebrać na lekcji w-f. Nawet jeśli nie mamy pewności, ale podejrzewamy, że dziecko może być krzywdzone, warto zgłosić to odpowiednim służbom, np. policji czy pracownikom MOPS-u. Ważne jest również aby nauczyciele w szkole czy lekarze podczas badania dziecka reagowali na niepokojące sygnały.

– W ramach działań profilaktycznych, w sopockich szkołach od kilku lat prowadzimy warsztaty z dziećmi i młodzieżą poświęcone przeciwdziałaniu przemocy – dodaje Andrzej Czekaj, dyrektor MOPS w Sopocie. W 2018 roku Sopocki Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego członkiem jest również sopocki MOPS przygotował komiks – informator „Krótkie historie o  życiu”.  Zawarte w nim zostały cztery krótkie historie ukazujące różne formy przemocy oraz dane do instytucji, w których osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc i wsparcie. W oparciu o ten komiks psycholog oraz pracownik socjalny z sopockiego MOPS-u prowadzą w sopockich szkołach warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Link do komiksu

Sopocki system pomocy krzywdzonym dzieciom

  • Wsparcie rodzinom, które znajdują się w sytuacji kryzysowej udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie (pomoc psychologa, prawna, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, interwencyjne miejsce noclegowe dla osób doświadczających kryzysów, w tym przemocy)
  • Osoby małoletnie przesłuchiwane są w tzw. „przyjaznym pokoju”.
  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sopocie – zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizację procedury Niebieskiej Karty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuratury czy organizacji pozarządowych.
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie wspiera rodziców w rozwijaniu i wzmacnianiu umiejętności wychowawczych. Prowadzi m.in. Szkołę dla Rodziców, warsztaty umiejętności wychowawczych czy w obecnej sytuacji telefoniczne dyżury psychologiczne.
  • Pomocą dzieciom w kryzysie, w tym związaną z doznawaną wcześniej przemocą zajmuje się w ramach części swoich kompetencji Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sopocie. Poradnia realizuje sfinansowany przez Gminę Miasta Sopotu projekt, w ramach którego oferuje konsultacje psychiatryczne, psychoterapię indywidualną, psychoterapię rodzinną dla mieszkańców Sopotu poniżej 18 r.ż. oraz ich rodzin.
  • Wparciem młodych ludzi na co dzień zajmują się m.in. świetlice terapeutyczne, Młodzieżowa Placówka Wychowawcza Caritas, Ognisko Wychowawcze „Sopocki dom”, Klub „Meander” i placówki szkolne.

Pamiętaj!

Masz prawo do szacunku i godnego traktowania, do własnego zdania i nietykalności cielesnej,
masz prawo szukać pomocy, gdy Twoje prawa są łamane.
Jeśli doświadczasz przemocy lub ktoś z Twojego otoczenia,
jeśli jesteś świadkiem przemocy,

REAGUJ, zgłoś to odpowiednim służbom:

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sopocie, tel. (58) 551 17 10
  • Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, tel. 58 550 14 14, kom. 609 680 115
  • Komenda Miejska Policji w Sopocie, tel. (58) 521 62 22

fot. pixabay

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close