Teatr Ubogi Relacji na Międzynarodowym Biennale XIII Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr” w Łodzi

Teatr Ubogi Relacji Środowiskowego Domu Samopomocy-Ośrodka Adaptacyjnego MOPS Sopot uczestniczył w Międzynarodowym Biennale XIII Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr” w Łodzi. Jest to festiwal poświęcony prezentacji, wykorzystaniu i upowszechnianiu nowoczesnych polskich i światowych technik stosowanych w teatroterapii dla osiągnięcia celów edukacyjnych, artystycznych i terapeutycznych w pracy w osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Jest to dyskusja na temat wspólnotowości w teatrze oraz potrzeb i możliwości udziału w kulturze osób zagrożonych marginalizacją. Festiwal nie ma charakteru konkursu. Obok spektakli teatrów zawodowych jest miejsce dla twórczości scenicznej niepełnosprawnych artystów amatorów, w tym grup integracyjnych. Prezentacji przedstawień teatralnych towarzyszą pokazy metod pracy terapeutycznej z wykorzystaniem technik teatralnych, różnorodnych praktyk arteterapeutycznych i technik dramy, wystawy prac plastycznych, projekcje filmowe oraz Konferencja Praktyczna (wykłady i warsztaty).

Teatr Ubogi Relacji zaprezentował spektakl zatytułowany „On i Ona. Bajka bez morału”, który spotkał się z żywiołowym odbiorem i licznymi gratulacjami od uczestników Biennale. Obok zajęć teatralnych nasza grupa znalazła czas na zwiedzanie miasta Łodzi, m.in. najbardziej znanej ulicy Piotrkowskiej, Manufaktury, Muzeum Fabryki.