TEATR UBOGI RELACJI NA SPOTKANIACH TEATRALNYCH W NOWICY

Grupa teatralna „Teatr Ubogi Relacji” złożona z uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego w Sopocie MOPS Sopot wzięła udział w XI Spotkaniach Teatralnych w Nowicy. Nasza grupa teatralna wystawiała spektakl pt. „6 kroków na południe”. Wśród występujących teatrów były m.in. Teatr Słowo i Głos z Ukrainy, Atsushi Takenouchi & Hiroko Komiya z Japonii, Teatr Limen Butoh, Teatr Barakah, Teatr Mumerus. Warto podkreślić, że nasza grupa teatralna była jedynym zespołem złożonym z osób niepełnosprawnych intelektualnie. Nasi uczestnicy w pełni zintegrowali się ze środowiskiem artystycznym, byli zapraszani na zajęcia studyjne, warsztaty animacji, projekcje aktywne i uczestniczyli we wszystkich formach proponowanych w ramach tego przedsięwzięcia.

W czasie wolnym od zajęć uczestnicy ŚDS-OA zwiedzali okolicę i charakterystyczne dla tego regionu budynki, m.in. Pijalnię wód mineralnych, cerkwie i muzea. Wyjazd posłużył do szeroko rozumianej adaptacji osób niepełnosprawnych intelektualnie do życia społecznego, wyzwalania aktywności i kreatywności.