Aktualności

TELEOPIEKA ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO SOPOCKIM SENIOROM

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, odbyło się spotkanie podsumowujące „sopocki” system teleopieki. W spotkaniu udział wzięli realizatorzy teleopieki, pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe oraz seniorzy, którzy korzystają z tej formy wsparcia.

W Sopocie około 27 procent mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym, stąd Miasto realizuje różne działania na rzecz tej grupy wiekowej. Z jednej wspierając aktywność seniorów, jak również zapewniając opiekę osobom samotnym, niesamodzielnym, znajdującym się w trudnej sytuacji.

– Miasto oprócz podstawowych działań, m.in. wizyty pracownika socjalnego oraz usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, posiłku czy zapewnienia w zależności od potrzeb, dziennego lub całodobowego pobytu w domu pomocy społecznej, wprowadza nowoczesne rozwiązania, które mają zapewnić osobom starszym poczucie bezpieczeństwa i podnieść komfort ich życia – podkreśla Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Od ponad dwóch lat działa w Sopocie dodatkowa usługa opiekuńcza wykorzystująca nowoczesne technologie – teleopieka. W ubiegłym roku, Miasto Sopot zapewniło bezpłatną teleopiekę dla 20 osób, niesamodzielnych, samotnych, starszych, najbardziej potrzebujących, które korzystają z usług opiekuńczych za pośrednictwem sopockiego MOPS-u.

Teleopieka to system przywoławczy, który działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i zapewnia natychmiastową pomoc osobie zgłaszającej. W sytuacji zagrożenia (upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, lęk, awaria, pożar) wystarczy nacisnąć przycisk alarmowy w formie zegarka bądź wisiorka aby w ciągu kilku sekund połączyć się z Centrum Interwencyjnym Teleopieki, które w zależności od sytuacji zapewnia odpowiednią pomoc. – Przeszkolony Teleopiekun otrzymując zgłoszenie, wie kto i skąd dzwoni, jaki jest stan jego zdrowia, jakie leki przyjmuje i jakie mogą być w związku z tym zagrożenia. Znane są również osoby z najbliższego otoczenia (rodzina, opiekunowie, sąsiedzi), które tworzą tzw. komitety sąsiedzkie. Operator w zależności od powodu zgłoszenia powiadamia albo osoby najbliższe albo odpowiednie służby ratunkowe – mówi Marek Wojda – Prezes Fundacji „Niezależni”, która realizuje w Sopocie teleopiekę.

– Komitety sąsiedzkie są bardzo ważnym elementem tego systemu teleopieki, wyróżniającym go od innych systemów przywoławczych – dodaje Tamara Rekowska – koordynator projektu z Fundacji „Niezależni”. To grupy alarmowe, które mogą szybko i skutecznie zareagować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Gdy teleopiekun otrzymuje zgłoszenie od seniora, prosi osobę z komitetu sąsiedzkiego o sprawdzenie co się stało, czasem wystarczy podnieść osobę, która się przewróciła i nie może samodzielnie się podnieść. Jeśli potrzebna jest interwencja służb ratunkowych, osoba z komitetu sąsiedzkiego dysponuje kluczem, aby umożliwić wejście do mieszkania. Wprowadziliśmy dodatkowe ale bardzo ważne działania, które budują zaufanie: telefoniczny dyżur psychologa, który wspiera zarówno seniora jak i jego bliskich; wysyłamy kartki urodzinowe i świąteczne, przypominamy o lekach. Dużo rozmawiamy z naszymi seniorami.

– Osoby starsze, szczególnie te samotne, niesamodzielne, potrzebują uwagi, zainteresowania, wysłuchania – podkreśla Anna Jarosz, dyrektor sopockiego MOPS-u. Dlatego „sopocki” system teleopieki to nie tylko urządzenie, które zapewnia szybkie wezwanie pomocy ale również możliwość rozmowy telefonicznej z psychologiem i wsparcie emocjonalne. Sama świadomość, że w każdej chwili osoba korzystająca z teleopieki, może liczyć na pomoc i po drugiej stronie nadajnika jest ktoś kto ją wysłucha zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Nasze wspólne działania przynoszą efekty, dlatego Miasto Sopot będzie nadal kontynuowało i rozwijało tę formę wsparcia i zabezpieczyło w budżecie na rok 2015, dofinansowanie dla 22 osób.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close