ULOTKA, KTÓRA UCZY JAK MĄDRZE POMAGAĆ

Pomagaj mądrze! Nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej. Polsko – angielską ulotkę z takim hasłem przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Pracownicy socjalni oraz streetworkerzy rozdawać będą ulotki turystom oraz mieszkańcom Sopotu.

Część ulotek trafi do lokali i ogródków gastronomicznych gdzie również pojawiają się osoby, które próbują wyłudzić datki od gości lokali. W okresie letnim na ulicach Sopotu pojawiają się osoby żebrzące, które przybywają tu z całej Polski licząc na łatwy zarobek od turystów. Stąd apel urzędników o niewspieranie finansowe osób żebrzących.

– Poprzez taką akcję ulotkową uświadamiany jak uzależniające jest dawanie pieniędzy na ulicy – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Dając pieniądze nie pomagamy lecz sprawiamy, że osoba żebrząca pozostaje na ulicy i nie chce skorzystać z pomocy jaką oferuje Miasto. Najskuteczniejszą i właściwą formą pomocy jest skierowanie do miejsc gdzie osoby potrzebujące mogą otrzymać profesjonalne wsparcie i długofalową pomoc. Jednorazowe wrzucenie datków nie zmieni sytuacji takiej osoby – podkreśla dyrektor MOPS-u.

Miasto Sopot oferuje wiele form wsparcia i pomaga osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, wspiera również w wyjściu z bezdomności. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, którym zleca i finansuje zapewnienie noclegu, schronienia oraz wyżywienia.

– Każda osoba, która potrzebuje schronienia, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do schroniska lub noclegowni. Nikt nie powinien przebywać na ulicy i żebrać – podkreśla Leszek Grądzki, kierownik Działu Pracy Socjalnej. Z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji można znaleźć jakieś wyjście. Ośrodki Pomocy Społecznej a także liczne organizacje pozarządowe są przygotowane do wspierania osób, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych.

Na ulotce przeczytamy, że osobę żebrzącą można skierować do sopockiego MOPS-u gdzie pracownik socjalny zaoferuje kompleksowe wsparcie dopasowane indywidualnie do potrzeb i sytuacji danej osoby. W sopockim Caritasie osoby potrzebujące mogą otrzymać posiłek, czystą odzież a także skorzystać z łaźni.

Jeśli widzisz osobę żebrzącą, w szczególności nieletnią lub natarczywą, poinformuj odpowiednie służby – czytamy dalej na sopockiej ulotce; Straż Miejską (tel. 986), Policję (997 lub 112) czy Dział Pracy Socjalnej sopockiego MOPS-u, tel. 58 551 40 54.

– Sekcja ds. Osób Bezdomnych prowadzi działania profilaktyczne przez cały rok – dodaje L. Grądzki. Spotykamy się z młodzieżą sopockich szkół średnich i rozmawiamy o bezdomności, o żebractwie, informujemy co należy robić w przypadku spotkania osoby bezdomnej czy żebrzącej. Pracownicy socjalni uczestniczą również w spotkaniach informacyjnych na terenie spółdzielni mieszkaniowych, czy z seniorami na Uniwersytecie III Wieku. Natomiast w okresie letnim kiedy do Sopotu przyjeżdża wielu turystów, poprzez akcję ulotkową na ulicach, w lokalach oraz informacje w mediach staramy się dotrzeć z informacją o właściwym pomaganiu do gości odwiedzających nasze Miasto. Aby skuteczniej pomagać współpracujemy z różnymi trójmiejskimi instytucjami i wymieniamy się wiedzą oraz doświadczeniem.